İletişim Bilimleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X     X X           X
BİLGİ 2   X                  
BİLGİ 3 X     X X            
BİLGİ 4   X   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X                
BECERİLER 2   X       X         X
BECERİLER 3   X   X              
BECERİLER 4     X         X   X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X           X
YETKİNLİK 2           X         X
YETKİNLİK 3           X   X X X  
YETKİNLİK 4     X         X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X     X            
YETKİNLİK 2         X   X X   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X   X   X X
YETKİNLİK 2   X       X   X   X  
YETKİNLİK 3     X   X     X   X X
YETKİNLİK 4 X     X X         X  
YETKİNLİK 5     X   X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X   X   X X X     X  
YETKİNLİK 2   X           X     X
YETKİNLİK 3 X     X X   X     X X