İleri Yenidoğan Araştırmaları
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X      
BİLGİ 2             X X X X
BİLGİ 3           X X      
BİLGİ 4                 X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X   X X
BECERİLER 2             X X X X
BECERİLER 3                 X X
BECERİLER 4             X X X X
BECERİLER 5               X X  
BECERİLER 6               X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X      
YETKİNLİK 2 X X X X X X X      
YETKİNLİK 3               X X X
YETKİNLİK 4               X X X
YETKİNLİK 5                 X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X   X  
YETKİNLİK 2 X X X X X X X   X  
YETKİNLİK 3                 X  
YETKİNLİK 4                 X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X   X X
YETKİNLİK 2                 X X
YETKİNLİK 3                 X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X X
YETKİNLİK 2             X X X X
YETKİNLİK 3             X   X X
YETKİNLİK 4                   X
YETKİNLİK 5               X    
YETKİNLİK 6                 X X
YETKİNLİK 7               X