ZOOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Zooloji programı kapsamında Hücre Biyolojisi, Gelişim Biyolojisi, Histoloji, Entomoloji, Ornitoloji ve Sistematik Zooloji, Toksikoloji ve Ekotoksikoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Hücre Biyolojisi, Histoloji ve Gelişim Biyolojisi alanlarında, farklı hücre kültürleri ve model hayvanlar olan fare ve sıçanların kullanıldığı çalışmalar yürütülmektedir. Bu organizmalarla çeşitli çalışmaların yapılabilmesi için donanımlı laboratuvarlarımız mevcuttur. Ekotoksikoloji alanında yapılan çalışmalar farklı canlı gruplarına (balık, kaplumbağa, kuş) ait organizmalara yönelik olarak sürdürülmektedir. Entomoloji alanında özellikle Orthoptera (Çekirgeler), Odonata (Helikopter Böcekleri), Coleoptera (Kınkanatlılar) ve Hymenoptera (Zar Kanatlılar) takımları üzerinde sistematik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Zooloji programı bünyesinde kuşlar ve memeliler ile biyo-ekolojik, sistematik ve filogenetik çalışmalar ve iki yaşamlıların biyolojisi ve rejenerasyonuna ilişkin araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca parazit böcekler ile konak bitkileri arasındaki ilişkileri kapsayan çalışmalar da sürdürülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla ders ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla özel konular derslerini tamamlayaak tez çalışmasını başarıyla bitirmek gerekir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Zooloji Yüksek Lisans programının amacı, evrensel bilim ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak, alanındaki konularda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştiren, konusuyla ilgili teknik ve yöntemleri kullanabilen, elde ettiği verileri istatistiksel metodlar kullanarak değerlendirebilen uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olanlar aşağıdaki uzmanlıklarıyla ilgili alanlarda çalışma olanağı bulabilirler.

- Üniversitelerde konusuyla ilgili alanlarda akademik eleman,

- Kamu kuruluşlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Suişleri Bakanlığı) uzman,

- Kamu kuruluşu ve özel sektörün araştırma-geliştirme (Ar-Ge), gıda kontrol, tüp bebek, tıbbi tanı laboratuvarı v.b. birimlerinde uzman,

- Özel çevre danışmanlık firmalarında zoolog.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 120 AKTS almaları ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 60 AKTS) başarı ile tamamlanmış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Selim Sualp Çağlar

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: sualp@hacettepe.edu.tr