GENEL BİYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Genel Biyoloji Programı 1976 yılında "Genel Biyoloji Bölümü" olarak kurulmuş ve daha sonra 1981 yılında Biyoloji Bölümü içerisinde bir program olarak yer almıştır.

Genel Biyoloji Programının ilk başkanı Prof. Dr. Ahmet Noyan olmuştur. Bu görevi daha sonra sırasıyla, Prof. Dr. Nazif Kolankya, Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk, Prof. Dr. Emir Cansunar ve Prof. Dr. Mehmet Ali Onur üstlenmişlerdir. Görevi halen Prof. Dr. Hacer Ünlü yürütmektedir.

Program içerisinde temel olarak dört bilim dalı bulunmaktadır: Hücre ve Hayvan Fizyolojisi, Sitoloji ve Mikrobiyoloji.D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek Lisans programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla ders ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla özel konular derslerini tamamlayaak tez çalışmasını başarıyla bitirmek gerekir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Genel Biyoloji Yüksek Lisans Pogramının amacı alanındaki konularda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştiren ve konusu ile ilgili teknik ve yöntemleri kullanabilen, elde ettiği verileri ve istatistiksel metodları kullanarak değerlendirebilen ülkemiz ihtiyaçlarına cevap veren bilimsel donanıma sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Genel Biyoloji Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, ilgili bilim dallarında üniversitelerde, hastanelerde, araştırma enstitülerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 120 AKTS almaları ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 60 AKTS) başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Selim Sualp Çağlar

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: sualp@hacettepe.edu.tr