FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Fen Bilimleri Eğitimi Doktora Programının amacı; alanla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilime katkı sağlayacak, aynı zamanda yeni açılmış ve gelişmekte olan üniversiteler için de ihtiyaç duyulan akademisyen ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmektir.

Hacettepe Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı güçlü bir kadroyla eğitime hizmet vermektedir. Anabilim dalında Türkiye, Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa'da doktora derecesini almış olan toplam 14 kişilik öğretim üyesi ve görevlisi kadrosu mevcuttur. Bu kadro küresel perspektifte Fen Eğitimi alanında doktora eğitimi verebilecek niteliğe sahiptir. Ülkemizde bulunan sayılı doktora programları değerlendirildiğinde, bilim dalımız farklı eğitim perspektiflerine sahip öğretim elemanlarından oluşan bir bilim dalıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Dört yıllık bir lisans programını başarıyla tamamlayan adaylar programa başvurabilirler. Adayların Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.egitimbilimlerienstusu.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Giriş sınavları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav mevzuatında belirlenen esaslara göre bölümler tarafından yapılır.

Öğretmenlik deneyimi ve ilköğretim fen eğitiminde yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih edilen niteliklerdir. Programa kabul edilen öğrencilerden bilimsel hazırlık amacıyla en az 12 kredilik ders almaları istenebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü sınav yönetmeliği uygulanır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresine bakınız . Doktora programı eğitim kursları, yeterlik sınavı ve tez savunmasından oluşur. Öğrencilerin 24 krediyi başarıyla almaları ve sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Özel Konular derslerinde danışman kontrolünde bir tez hazırlaması ve başarılı bir şekilde savunması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğrenmenin tanınması dikey, paralel ve üniversite içi geçişler Yükseköğretim Komisyonu düzenlemelerine göre yapılmaktadır. Bu düzenlemelere uymak kaydıyla bölümler içinde sınırlı sayıda kredi aktarılabilir ve öğrencinin başka bir bölümde öğrenimine devam etmesi mümkün olabilir. Türkiye'de yaygın eğitimin tanınması henüz başlangıç ??aşamasında olduğundan, örgün eğitimin dışında kalan eğitim deneyimlerinin tanınması mümkün değildir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fen Bilimleri Eğitimi Doktora Programının amacı, öğrencileri üniversitelerin eğitim ve araştırma pozisyonlarına hazırlamak; onları özel okullara, devlet okullarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı birimlerine hazırlamak araştırma, program, denetim ve yönetim görevleri ile bilimsel süreçleri bilen, etik ve demokratik değerlere sahip, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme becerisi geliştiren, çevre dostu ve duyarlı sosyal sorunlara.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fen Bilimleri Eğitimi Doktora Programı mezunları, üniversitelerin, özel okulların, devlet okullarının ve Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli bölümlerinin öğretim ve araştırma kadrolarında araştırma, program, kontrol ve yönetim kadrolarında doktor ünvanı ile yer alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fen Bilimleri Doktora Programı 4 yıl sürmektedir. Programda 11 adet ders bulunmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda Bilimsel Hazırlık 9 dersten oluşmaktadır. Öğrenciler ayrıca diğer enstitü ve bölümlerden seçmeli dersler de seçebilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan her ders için ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve pakete ilişkin bilgiler Değerlendirme Ölçütleri ifadelerinde detaylı olarak anlatılmaktadır. Sınav ve ders notları, Hacettepe Üniversitesi'nin başarısı ile ilgili olarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Daha detaylı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresinden ulaşılabilir.???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Daha fazla bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresine bakınız . Doktora eğitim kursları yeterlik, sınav ve tez savunması olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin en az 24 kredilik ders almaları ve başarıyla tamamlamaları; sözlü sınavla doktora yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, yönetim bölümü tarafından tez hazırlaması için atanan bir danışman, Özel Konular derslerinde başarılı olmak zorundadırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Direktörü: Prof. Dr. Cemil AYDOĞDU

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bolumu, Beytepe/ Ankara/ TÜRKİYE

Telefon: +90 312 297 8625/146

E-Posta: caydogdu@hacettepe.edu.tr