İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İnsan Kaynakları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezsiz bir programdır. Program dili Türkçedir. Programda yer alan dersler hafta içi akşam 18:00'da başlamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: %20 Yabancı Dil Puanı: %10

Akademik Ortalama: %30 Yazılı bilimsel değerlendirme/mülakat: %40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İnsan Kaynakları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına kaydolan öğrenciler en az 12 ders ve 1 Dönem projesi alarak programı tamamlayabilirler. Bu dersler, 42 AKTS'lik zorunlu ve 48 AKTS'lik seçmeli derslerden oluşmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, Bölümümüzde benzer dersleri veren öğretim elemanlarımızın onayı ile H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile denk kabul edilebilir.

Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre yüksek öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İnsan Kaynakları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında insan kaynakları departmanlarında çalışmakta olan veya çalışmak isteyen bireylere bu konusunda gerekli bilgileri vermek, çalıştıkları yerde insan kaynakları alanında politikalar oluşturabilecek ve bunları yönetebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İnsan Kaynakları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan kişiler, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında İnsan Kaynakları Departmanlarında uzman ya da yönetici pozisyonlarında çalışmaktadırlar.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  • Zorunlu ders sayısı / oranı: 5 % 38,46
  • Seçmeli ders sayısı / oranı: 8 % 61,54
  • Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 1.Yıl
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Staj zorunluluğu: Yok
  • Önkoşullu dersler: Yok
Programın yıllara göre yapısı: Programın bütün dönemlerinde öğrenci zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler alarak uzmanlaşmak isteyeceği alana yönelme şansına sahiptir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'ndeki Esaslar Uygulanır.

Yönetmelik İçin:

  • http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program üç dönem 90 AKTS'den oluşmaktadır. Programdan mezun olmak için 36 kredilik ders almak ve dönem projesi dersinden başarılı olmak (38 KREDİ) yani en az 90 AKTS'yi tamamlamak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Adres:

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, B Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55