KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi programında genel epidemiyoloji prensip ve metodları yanında, kanser kayıt sistemleri, klinik ve genetik kanser epidemiyolojisi, temel ve klinik araştırmaların programlanmaları ve veri analizleri, kanser etiyolojisi, karsinogenez mekanizmaları teorik ve pratik derslerle öğretilmektedir. Kanser Epidemiyolojisi programı 1991 yılından beri devam etmekte olup, 1993 yılında ilk öğrencimiz mezun olmuştur. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi yüksek lisans programına Tıp Fakültesi mezunu, yabancı dil ve lisansüstü eğitim için gerekli merkezi sınavlardan yeterli notu almış kişiler başvurabilir.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi programını tamamlamak için eğitim programında yer alan derslerden başarılı olarak toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak yeterlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi yüksek lisans programına Tıp Fakültesi mezunu, yabancı dil ve lisansüstü eğitim için gerekli merkezi sınavlardan yeterli notu almış kişiler başvurabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Genel epidemiyoloji prensip ve metodlarının yanında, kanser kayıt sistemleri, klinik ve genetik kanser epidemiyolojisi, temel ve klinik araştırmaların planlanması ve veri analizleri, kanser etiyolojisi, karsinogenez mekanizmalarının öğretilmesi.

 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Linsan Programı mezunları, epidemiyolojinin temel ilkelerini öğrenmiş ve kanser epidemiyolojisinin ana unsurlarını özümsemiş hekimlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı'nın ilk iki yarı yılında teorik ders yükü tamamlanır. Son iki yarı yılda ise tez çalışması tamamlanır. Yeterli AKTS kredilerini alan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Kanser Epidemityolojisi Yüksek Lisans Programı kapsamındaki derslerden geçer not 60'dır. Her dersin kendi sınav düzeni mevcuttur. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için 120 AKTS tamamlanmalı ve tez sınavından başarılı olunmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mutlu Hayran

Anabilim Dalı Başkanı

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı Sorumlusu

Telefon: +90-312-305 4330

Faks: +90-312-306 6226

e-posta: mhayran@hacettepe.edu.tr