PEDİATRİK OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Otoimmün ve otoinflamatuar hastalıklar romatolojik hastalıkların bel kemiğini oluşturmaktadır ve ciddi morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir. 

Otoinflamatuar hastalıklar son yıllarda girerek önem kazanan bir hastalık grubudur. Çoğu monogenik olan bu hastalıklardan ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ülkemizde  en sık görülen kalıtsal hastalıktır. Bu gruptaki diğer hastalıklar gibi doğal immün sistemin disregülasyonu ile karakterizedir. Otoinflamatuar hastalıklar geniş bir yelpazeyi kapsamakta olup ortak özellikleri inflamasyon ataklarıdır. Monogenik ve poligenik formları vardır. 

Otoinflamatuar hastalıkların patogenezinin anlaşılması, inflamatuar hastalıklardaki temel mekanizmaları aydınlatacaktır. Örneğin inflamatuar bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığının moleküler mekanizması bu çalışmalarla anlaşılmıştır.

Sunulan program,  otoinflamatuar hastalık alanında klinik ve translasyonel çalışmalar tartışılacak ve yeni çalışmalar planlanacaktır.

Çocukluk çağında otoimmün hastalıklar da  ülkemizde oldukça sık görülmektedir. Otoimmün hastalıklar sistemik lupus eritematozus, juvenile dermatomyozit, skleroderma ve bazı vaskülitleri içermektedir. Yine bu alan da araştırmanın gerekli olduğu bir alandır. Sunulan programda öğrencinin belirtilen hastalıkların mekanizmasını anlaması ve bu hastalık konularının birinde bir araştırma projesini tamamlaması beklenmektedir. Öğrencilerin pediatrist olması gerekmektedir. Program sonunda bu öğrencilerin aynı zamanda bu hastalıkların  tedavisi ve yönetimi ile ilgili eğitimlerini tamamlayacakları öngörülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Doktoru olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Otoinflamatuar hastalıklar konusunda teorik ve pratik açıdan donanımlı mezunlar yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlara yapılacak temel araştırmalarda ve bunların alt yapısını oluşturacak klinik hizmetlerde gereksinim vardır. Mezunlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalımızın Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji ünitelerinde istihdam edileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 30 kredilik (60 AKTS )  zorunlu ve seçmeli derslerden ve bir dönem projesinden oluşur.

Seçmeli dersler  Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan derslerden danışmanı ile birlikte belirlenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. 

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin mezuniyet ile ilgili maddeleri yerine getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Orhan Derman -Anabilim Dalı Başkanı

Tel:1160-2022, Fax:3052264, e-posta: oderman@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr.Seza Özen: Program Sorumlusu

Tel:1863-1246 , Fax: 3052264, e-posta: sezaozen@hacettepe.edu.tr