İMMÜNOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi aracılığı ile aile sağlığı ile ilgili çalışmalara başlayarak bu alandaki Doktora ve Yüksek Lisans düzeyindeki eğitim programlarını uygulamaya koymuştur. 1980-1981 yıllarındaki Sağlık Bilimleri Fakültesinden ayrı olarak kendi eğitim faaliyetlerini programlamış, İmmünoloji dalında yüksek lisans eğitimi vermiştir. Bugün bu uygulama Sağlık Bakanlığına bağlı yan dal uzmanlık eğitimi çerçevesinde yapılmaktadır. 1982 yılından itibaren, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda enstitüde;
İmmünoloji Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimine geçilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi; Fen Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bölümleri, lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).


Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön


Pediatrik Temel Bilimler İmmünoloji Yüksek Lisans derecesi almak için;

Öğrenim süresi iki senedir (4 yarıyıl). Öğrencinin birinci sene aldığı zorunlu/ seçmeli dersler ile Seminer dersinde başarılı olması, ikinci senede ise tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunması gerekmektedir. Mezuniyet için 21 kredi (120 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır. (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması için; adayın daha önce almış olduğu derslerin ve içeriklerinin Anabilim Dalı akademik kurulunda değerlendirilerek, “H.Ü.Pediatrik Temel Bilimler İmmünoloji Yüksek Lisans” programında yer alan dersler ve içerikleri ile örtüştüğünün onaylanması gerekmektedir (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Temel İmmünoloji alanında derin ve sistematik bilgi düzeyine sahip, laboratuar tekniklerini bilen bilim uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Pediatrik Temel Bilimler İmmünoloji Yüksek Lisans programı mezunları ; ağırlıklı olarak yurt içi ve yurt dışında doktora programlarına devam ederek akademik alanda öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Bunun yanısıra; devlet, vakıf ve özel kuruluşlarda ; uzman olarak görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Pediatrik Temel Bilimler İmmünoloji Yüksek Lisans programında yer alan Temel laboratuvar İlkeleri ve Yöntemleri, İmmünoloji Temel Dersleri, İmmünoloji Laboratuvar Teknikleri, Seminer ve Yüksek Lisans Tez Çalışması dersleri zorunlu olup, programdan mezun olabilmek için gereken 120 AKTS kredisinin %75'ini oluşturmaktadır. Yüksek Lisans eğitimi kapsamındaki seçmeli dersler ise, ilgili dönemde Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından açılacak dersler arasından seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri  ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav  yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Öğrencinin birinci senede aldığı zorunlu/ seçmeli dersler ile seminer dersinde başarılı olması ve ikinci sene tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunması gerekmektedir. Mezuniyet için 21 kredi (120 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır. (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz

Hacettepe Üniversitesi

Pediatrik İmmünoloji Bölümü