HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetimi bilim uzmanlığı programı ilk kez 1982 yılında üniversitemizde başlatılmıştır. Programa başvuru koşulları; Hemşirelikte Lisans diploması sahibi olmak, 2 yıl hemşirelikte deneyimi olmak ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nde öngörülen şartları yerine getirmektir. Öğrenim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).

Program, hemşirelik ve sağlık hizmetini yönetecek, hizmetin kalite ve maliyetini etkileyecek, birincil, ikincil ya da tersiyer bakımda üst ve orta düzey hemşire yöneticileri, üniversitelerde hemşirelik hizmetleri yönetimi derslerini yürütecek hemşire eğiticileri ve kanıta dayalı çalışmaları yapacak araştırmacılar ve liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu programda öğrencinin aynı zamanda, örgüt davranışı, klinik uygulamalar, bakım kalitesi ve ölçümü, risk yönetimi, sorun çözme ve karar verme, insan kaynakları yönetimi gibi hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili belirlenen bir probleme yönelik H.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun bilimsel bir rapor hazırlaması ve sunması amaçlanır.

Zorunlu kredi yükü 21 yerel kredidir (120 AKTS).  Program,  hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilişkili dersleri, uygulamayı ve tez çalışmasını kapsamakta olup, öğrenci merkezlidir. Program, hastanelerde yönetici hemşire, kalite koordinatörü, maliyet birimi sorumlusu, medikal şirket yöneticiliği, üniversitelerde öğretim elemanı vb. pozisyonlar için uzman hemşire yetiştirir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelikte Lisans diploması sahibi olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için zorunlu kredi yükü 21 yerel kredidir (120 AKTS).  Öğrencilerin bu programdan mezun olmak için hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili belirlenen bir probleme yönelik H.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez yazım klavuzuna uygun bilimsel bir rapor hazırlaması ve başarıyla sunması beklenir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri geçerlidir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Bilim Uzmanlığı Programı hemşirelik ve sağlık hizmetini yönetecek, hizmetin kalite ve maliyetini etkileyecek, birincil, ikincil ya da tersiyer bakımda üst ve orta düzey hemşire yöneticileri, üniversitelerde hemşirelik hizmetleri yönetimi derslerini yürütecek hemşire eğiticileri ve kanıta dayalı çalışmaları yapacak araştırmacılar ve liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program, hastanelerde yönetici hemşire, kalite koordinatörü, maliyet birimi sorumlusu, medikal şirket yöneticiliği, üniversitelerde öğretim elemanı v.b pozisyonlar için uzman hemşire yetiştirir. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim programı 2 yıllık (4 yarıyıl) süreyi içerir ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Öğrenci mezun olmak için 21 ulusal krediyi (120 AKTS) tamamlamak ve bu 21 ulusal krediyi (120 AKTS) tamamlamak üzere program zorunlu derslerinin yanısıra diğer programlardan da seçmeli ders almak zorundadır. Seçmeli derslerin kredisi toplam program kredisinin %25'ini oluşturur. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde öngörülen sınav değerlendirme ve notlandırma kurallarına göre yapılır.

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olmak için zorunlu kredi yükü 21 yerel kredidir (120 AKTS).  Öğrencilerin bu programdan mezun olmak için hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili belirlenen bir probleme yönelik H.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez yazım klavuzuna uygun bilimsel bir rapor hazırlaması ve başarıyla sunması beklenir.

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Sergül Duygulu

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

06100 Samanpazarı Ankara

Tel: 312-3051580/144

Faks: 312-3127085