PROTEZ-ORTEZ ve BİYOMEKANİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1967-68 eğitim-öğretim yılında kurulan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı eğitimine başlayan program çerçevesinde protez, ortez uygulamaları ve biyomekanik alanına özel dersler verilmeye başlanmış, alandaki hızlı gelişmeler ve bu alana olan ilginin artması nedeniyle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1996-1997 eğitim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında Protez-Ortez ve Biyomekanik Programını yeni bir program olarak kabul ederek eğitim ve öğretime başlanmıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik özelleşmiş alanlarda özgün bir araştırmayı bağımız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı, protez-ortez ve biyomekanik programı doktora mezunları “doktora” derecesi alarak mezun olmaktadırlar. Protez-ortez ve biyomekanik alanında doktora” derecesi alan fizyoterapistler, protez-ortez gereksiniminin belirlenmesi, uygun ortez ve protez yönteminin seçilmesi ve uygulanması, gerekli modifikasyonların yapılması, fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi ve performansın ölçülmesi ve tüm bu akademik ve klinik bilgi ve becerilerin ulusal ve uluslar arası bilimsel ortamlara aktarılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesi konularında gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrenciler için; anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülmek.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS?yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.  http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Protez-ortez ve biyomekanik alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Protez-ortez ve biyomekanik doktora derecesi alan fizyoterapistler, protez-ortez gereksiniminin belirlenmesi, uygun ortez ve protez yönteminin seçilmesi ve uygulanması, gerekli modifikasyonların yapılması, fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi ve performansın ölçülmesi ve tüm bu akademik ve klinik bilgi ve becerilerin ulusal ve uluslar arası bilimsel ortamlara aktarılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesi konularında gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Protez- Ortez -Biyomekanik doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTSlik dersten oluşur.Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan Fizyoterapi ve rehabilitasyon programına uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik  uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Protez-Ortez-Biyomekanik alanında doktora derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

 

 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Fatih Erbahçeci, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

e-posta:    ferb@hacettepe.edu.tr 

Tel: 0312 305 15 76 / 124