KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda 1967-68 yılında eğitim ve öğretime başlayan bilim uzmanlığı programı kapsamında,  1973 yılından itibaren kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon dersleri verilmeye başlanmıştır. Konudaki gelişmeler ve ilerlemeler 1996-97 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nın yeni programlarından biri olarak Kardiopulmoner Rehabilitasyon yüksek lisans programı eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu programda kardiopulmoner rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Kardiopulmoner rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek kardiopulmoner rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kardiopulmoner Rehabilitasyon yüksek lisans mezunları Kardiopulmoner Rehabilitasyon'da '`bilim uzmanlığı''  ünvanı alarak mezun olmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kardiopulmoner Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programından mezun olmak için en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programı başarılı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kardiopulmoner Rehabilitasyon alanında eğitim ve araştırma açısından evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Kardiopulmoner Rehabilitasyon bilim uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda kardiopulmoner rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Kardiopulmoner rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyleştirerek kardiopulmoner rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Kardiopulmoner rehabilitasyon yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli dersler ve tez çalışması dahil toplam 120 AKTS'den oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan kardiopulmoner rehabilitasyon programına uygun ders alabilirler. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Kardiopulmoner Rehabilitasyon alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTS'lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.  http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Deniz İnal İnce

Telefon: 03123051576-148

Faks:03123052012

e-mail: dince@hacettepe.edu.tr