BESLENME ve DİYETETİK PROGRAMI (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Bologna süreci kapsamında ?Tezsiz Yüksek Lisans Programı? açılması öngörülmüştür. Bu düzenlemeler yapılmadan önce paydaşlarımız olan mezunlar ve öğrenci görüşleri, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile diğer üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin de görüşleri alınarak ihtiyaç analizi yapılmıştır. Program yeterliliklerini de karşılayacak şekilde yapılan yeniliklerle, öğrencilerimize farklı bakış açıları katmak ve öğrencilere ilgi duydukları konulara göre farklı anabilim dallarından da dersler alarak ilgi duydukları alanda tez yapmadan daha kısa sürede uzmanlıklarını almaları için olanak sağlanmıştır. Paydaş görüşleri doğrultusunda ve öğrenci merkezli olarak yapılan bu çalışmalar, temel alan yeterlilikleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmak amacıyla ?Tezsiz Yüksek Lisans Programı? açılması öngörülmüştür.

Tezsiz Yüksek lisans programının açılma gerekçesi olarak: Paydaş görüşlerine göre tezli yüksek lisans programında karşılaşılan zorluklar aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir:

  • Adayların bir işte çalışmıyor olması veya iş ortamının tez yapmak üzere uygun olmaması,
  • Tez yapılması için gerekli maddi olanakların yetersiz olması,
  • Etik kurul raporunun alınması gibi süreçlerin uzun zaman alması, bazı klinik çalışmalar için etik ilkeler doğrultusunda hekim işbirliği ile çalışma zorunluluğunun bulunması,
  • Araştırma biriminden sağlanabilecek destek için gereken sürenin uzun olması ve yüksek lisans programında tez için ayrılan sürenin kısa olması

 

 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Lisans eğitimi veren 4 yıllık sadece Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olmak.

ALES puan koşulu aranmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Yüksek lisans öğretim programlarının planı, dersi veren öğretim üyesinin ders programına ve dersi alan öğrencilerin durumlarına göre öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yüksek lisans derslerinden zorunlu olan derslerin öncelikle alınması gerekmektedir. Beslenme Bilimleri Programı içerisinde yer alan ?BES 603 ve BES 604 İleri Beslenme I ve II? dersleri tüm programlar için alınması gereken zorunlu derslerdir.  Bu programa girmeye hak kazanan aday, bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarındaki derslerden en az 10 ders ve bir proje raporu dersi (toplam 30 kredi, 60 AKTS karşılığı) almalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 ?Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı?na lisans mezuniyeti sadece Beslenme ve Diyetetik Bölümü olan adaylar kabul edilebilmektedir.

 Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında gerçekleştirilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Beslenme ve Diyetetik tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik beslenme ve diyetetik alanında ileri düzeyde bilgi vermek ve alanında uzman diyetisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Her meslekte olduğu gibi diyetisyenlik alanında da branşlaşmanın gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bu doğrultuda alanında uzman diyetisyenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik tezsiz yüksek lisans ile uzmanlıklarını belgelemeleri sağlanmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Temel ilke olarak İleri Beslenme -1 ve İleri Beslenme - 2 derslerinin alınması zorunludur. Diğer dersler seçmelidir. İlgi duyulan anabilim dalının yüksek lisans dersleri alınmalıdır. Derslerin tamamlanmasından sonra Dönem Projesi yapılması gereklidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve değerlendirmeler H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği kurallar ve ilgili yönetmelik doğrultusunda her bir dersin tanıtım bilgilerinde gösterildiği şekilde yapılmaktadır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. 

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin mezuniyet ile ilgili maddeleri yerine getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Ana Bilim Başkanı                     :    Prof. Dr. Aylin AYAZ

Adres                                   :       Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

                 Beslenme ve Diyetetik Bölümü 06100 Sıhhiye/Ankara


Telefon                              : (312) 311 96 49 ? 310 10 26

                                                                 (312) 305 10 94 ? 305 10 96 ? 305 16 65

Fax                        : (312) 309 13 10

e-posta                   : nutrdiet@hacettepe.edu.tr

web                        : www.bdb.hacettepe.edu.tr