BİLİŞİM HUKUKU PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı ile birlikte, bilişim hukuku alanında uzman kişiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle, sektörde yönetici adayı olacak kişilere eğitim verilmesi ve artan hukuki uyuşmazlıklarda görev alacak avukatların teknik yönden uzmanlaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, ülkemiz bilişim hukuku alanında hukuk yaratan bir ülke olmaktan çok uzaktır. Konuya ilişkin düzenlemelerimizin çoğu yurtdışından ithal ettiğimiz yabancı mevzuattan oluşmaktadır. Diğer yandan bu alanda yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda görev verilen bilirkişilerin bilgilerinin yeterli olmadığı da gözlemlenmektedir. Programımız adli bilişim uzmanlarının da yetişmesini sağlayacak çok yönlü bir programdır.

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Adayların;

1- Türkiye'deki veya yurtdışında tanınan (denklik alınmış) bir yükseköğretim kurumundaki herhangi bir lisans programından mezun olmaları,

2- Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen asgari koşulları taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da Üniversitemiz Senatosu' nca kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı ile birlikte, bilişim hukuku alanında uzman kişiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle, sektörde yönetici adayı olacak kişilere eğitim verilmesi ve artan hukuki uyuşmazlıklarda görev alacak avukatların teknik yönden uzmanlaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, ülkemiz bilişim hukuku alanında hukuk yaratan bir ülke olmaktan çok uzaktır. Konuya ilişkin düzenlemelerimizin çoğu yurtdışından ithal ettiğimiz yabancı mevzuattan oluşmaktadır. Diğer yandan bu alanda yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda görev verilen bilirkişilerin bilgilerinin yeterli olmadığı da gözlemlenmektedir. Programımız adli bilişim uzmanlarının da yetişmesini sağlayacak çok yönlü bir programdır.

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

2 Yıl (4 Dönem), Tezli yüksek lisans

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

120 AKTS'nin tamamlanması

Yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0312 297 62 70 / 183

E-posta: cetinarslan@hacettepe.edu.tr???????