FRANSIZ DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, Fransız Dili ve Edebiyatı alanında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin, alanla ilgili edindikleri bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek için başvurdukları bir lisansüstü programdır. İki sömestrelik ders döneminde, en az 60 AKTS kredilik (24 ulusal kredi) dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl içinde, danışman yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Öğretim dili Fransızca ve Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Üniversitelerin herhangi bir 4 yıllık Lisans programından mezun olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 75 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Fransızca sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakattan tam notun %70'ini almak.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında bilim uzmanlığı derecesini elde etmek için (2 sömestrelik ders+ 2 sömestre tez/Özel Konular) toplam 24 ulusal yerel kredi karşılığı/60 AKTS ders döneminden, tez döneminde de özel konulardan 60 AKTS alarak, toplamda 24 ulusal yerel kredi ve 120 AKTS kazanarak, Fransız Dili ve edebiyatı alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilgili yönetmelik koşullarına uygun bir Yüksek Lisans tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. Tüm bu uygulamalar için Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçinde ya da yurt dışında Fransız dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüş öğrencilerin yatay geçiş yoluyla Bölümümüze intibaklarının yapılmasında, bu öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları derslerle Bölüm programlarındaki ilgili dersler, kur tanımları, ders içerikleri ve ders saatleri açısından karşılaştırılarak eşdeğerlik verilmektedir. Benzer akademik birimler arasında yatay geçişler konusunda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği'ne başvurulabilir. Öğrenci değişim programı çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerimizin bulundukları üniversitelerde aldıkları dersler için de yukarda anılan eşdeğerlik sistemi uygulanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Fransız Dili ve edebiyatı alanında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerin söz konusu alanda akademik ya da diğer mesleki düzeylerde uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını ders ve tez düzeyinde başarıyla tamamlarak bilim uzmanlığı derecesi alan öğrenciler, ortaöğretim kurumları ve üniversitelerin yanı sıra, çeşitli kamu (Bakanlıklar) ve özel sektör kuruluşları (Turizm, görsel ve yazılı medya, Bankalar, ithalat-ihracat şirketleri), Elçilikler, Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri birbirini izleyen iki sömestre içinde, FDE604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dahil olmak üzere 7 ders ve kredisiz bir seminer dersi ile toplam sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 AKTS kredilik (24 ulusal kredi) dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. Bilim uzmanlığı tez önerisinin en geç, derslerin bitiminden sonraki bir ay içerisinde hazırlanması gerekir. Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1 akademik yıl ders (iki sömestre) ve 1 akademik yıl tez döneminden oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere, toplam 120 AKTS'lik 10 ders bulunmaktadır. Bu dersler, Fransız Dili ve Fransız Edebiyatı karşılaştırmalı edebiyat ve çeviribilim alanlarıyla ilgilidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında bilim uzmanlığı derecesini elde etmek için (2 sömestrelik ders+tez/Özel Konular) 120 AKTS kredisi karşılığı (32 ulusal kredi) ders almış olmak ve Fransız Dili ve edebiyatı alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilgili yönetmelik koşullarına uygun bir Yüksek Lisans tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Kubilay AKTULUM

aktulum@hacettepe.edu.tr

Tel:0.312.297 84 50/51

Fax:0312 299 20 85

http://www.hafde.hacettepe.edu.tr/

İletişim adresi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 06800 Beytepe / Çankaya / Ankara