EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim Dalı'nın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Tüm yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Doktora için minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 3.00

Bütünleşik doktora programı için minimum lisans akademik ortalaması: 3.00

Doktora için ALES Minimum Puanı: 70 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Bütünleşik Doktora için ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

90 AKTS ders kredisi, 30 AKTS doktora yeterlik sınavına hazırlık kredisi ve 120 AKTS tez kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS'yi tamamlamak, dört yarıyıl sonunda alınan tüm derslerden ve dersleri tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde belirtilen doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili bilgilere sistematik olarak yaklaşarak özgün bilgiler üreten, alan ile ilgili disiplinlerle ilişkiler kuran, alanın sorunlarına çözüm önerileri getirebilen, öğrendiklerini etkili bir şekilde aktarabilen, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilen elemanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız ölçme ve değerlendirme alanında araştırmacı ve akademisyen rolü kazanacaklardır. Bu rol ile üniversitelerde akademisyen olarak çalışmalarına devam edebilecekler, ÖSYM, MEB gibi resmi veya çeşitli özel kurumlarda alanıyla ilgili görevlerde çalışabileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam 11 dersten oluşan programımız 7 zorunlu 4 seçmeli dersten oluşmaktadır. Derslerin %66'sı zorunlu, %34'ü seçmelidir. En az 240 AKTS (24 yerel kredilik en az 8 ders, 1 seminer, 1 tez ) tamamlanmak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: Sekiz ders +Seminer dersi

Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 27 Kredi/90 AKTS

Bütünleşik doktora için kazanılması gereken minimum ders kredisi: 42 Kredi/150 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Telefon: (0312) 2978550

Fax: (0312) 2992027