SPOR BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. Bu program, fiziksel aktiviteden insan sınırlarının zorlandığı üst düzey sportif performansa kadar geniş bir aralıkta, insan hareketinin mekaniği, nasıl düzenlendiği, nasıl kontrol edildiği ve öğrenildiği, organizmanın spor ve hareket ile hareketsizliğe uyum mekanizmaları ile bunların çevresel ve sosyal faktörlerle nasıl etkileştiği gibi sorulara moleküler düzeyden toplumsal boyuta kadar cevap arayan multi/inter/trans-disipliner bir özelliğe sahiptir. Programın hedefi, yüksek lisans öğrencilerinin, antrenman bilimi, beden eğitimi, egzersiz biyokimyası, egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivite, sporda beslenme ve metabolizma, spor biyomekaniği, spor pedagojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi alanlarından birinde uzmanlaşmasını sağlamaktır. Programın dili Türkçe'dir.

1991?de kurulan ve 1992-1993 Güz döneminden itibaren aktif olan programa öğrenci kabulü spor bilimlerinin farklı araştırma alanlarına spesifik 4 yeni yüksek lisans programının açılmasıyla beraber 2021-2022 Güz döneminden itibaren sonlandırılmıştır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunları ile lisans diplomaları Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülen en az 4 yıllık yüksekokul ve fakülte lisans mezunları kabul edilir.

ALES (SAY/EA/SÖZEL) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

En az 7 ders ve bir Seminer Dersi ve Tez hazırlanması

Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.

Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 120 AKTS kredisi alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hareket ve Spor Bilimleri alanlarından birinde uzmanlaşmış bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, antrenman bilimi, beden eğitimi, egzersiz biyokimyası, egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivite, sporda beslenme ve metabolizma, spor biyomekaniği, spor pedagojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi alanlarından birinde yoğunlaşarak Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, yukarıdaki alanlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler için önkoşullar Program Bilgi Paketinde yer alan ders müfredatında belirtilmiştir. Programdan mezun olabilmek için en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlamış olmak gerekir. Bu kredi yüküne, zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi dahildir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilmiştir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

PROGRAM YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Şükran Nazan Koşar

nazank@hacettepe.edu.tr

Telefon : +90 312 297 6890

Belgegeçer : +90 312 2992167