ROMATOLOJİK FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma planlayabilir, yürütebilir, bilimsel sonuçları yorumlayabilir, elde ettiği yorumları yeni araştırmalarda kullanabilir.  Araştırma planlama, sürdürme ve bilgiye ulaşma, klinik sonuçları yorumlama becerilerini ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda sunabilir. Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora mezunları ?bilim doktoru? unvanı alarak mezun 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında veya romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon programında yüksek lisans diplomasına sahip olmak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı için öğrenci başvuru koşullarını sağlamış olmak (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için Madde 33 ve Madde 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirmiş olmak, tez savunmasında jüri çoğunluğu gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında veya romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon programında yüksek lisans programlarından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim verme, araştırma olanakları sunma, proje üretme ve sürdürebilme konularında güncel literatürü takip edebilen bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon özel alanlarında bilimsel çalışabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını doktora düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilim doktoru ünvanı alan fizyoterapistler, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretme, sağlık politikalarında romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına katkı sağlama;  akademik, klinik bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlara aktarma, üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte ve bölümlerin akademik kadrolarında yer alabilecek bilimsel yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler ve tez çalışması dahil 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon programına uygun ders alabilirler. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 ) uygulanacaktır. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Edibe ÜNAL

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 06100 Samanpazarı/ANKARA

Telefon: 0-312-305 20 12/182