MOLEKÜLER BİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Doktora programı kapsamında, biyomoleküller organizasyon prensipleri, hücre membranının yapısı, zar dinamiği, membran transportu, ileri biyokimyasal teknikler, enstrumental analiz, insan biyokimyası, enzimatik regülasyon, nükleik asit biyokimyası, bakteri genetiği, mutajen ve karsinojenlerin molekül biyokimyası genomik ve proteomik, kanser genetiği, uygulamalı moleküler biyoloji teknikleri ve moleküler sistematik gibi farklı alanlarda öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgilerini geliştirecekleri çeşitli dersler verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı özel konular ve bir tez çalışmasını içermek üzere toplam 240 AKTS'den oluşmaktadır. Öğrencinin bir doktora tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Moleküler biyoloji alanında teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla donatılmış; alanında kalifiye elamanların yetiştirilmesi.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Doktora programlarından mezun olan öğrencilerimiz; fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakülteleri gibi farklı fakültelerde akademisyen olabilirler. Devlet sektöründe; çeşitli bakanlıklarda, araştırma enstitülerinde ve Kamu İktisadi Teşekkülleri bünyesinde devlet kadrolarında çalışabilmektedirler. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz, gıda, ilaç, tarım araştırma laboratuvarları, kalite kontrol birimleri, tüp bebek üniteleri gibi çeşitli özel sektör kurumlarında iş imkanına sahiptirler. Özel sektörde satış temsilcisi ve danışman olarak da çalışabilmektedirler. Moleküler Biyoloji alanındaki hızlı gelişmeler yeni mesleklerin gelişmesine zemin hazırlamaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 240 AKTS almaları ve bir doktora tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 90 AKTS) başarı ile tamamlanmış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci doktora programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ergi Deniz ÖZSOY

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: edo@hacettepe.edu.tr