BİYOTEKNOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Biyoteknoloji lisansüstü programı; Genel Biyoloji Anabilim Dalı ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan öğretim üyeleri ve yardımcılarının katılımlarıyla 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı'nı Prof. Dr. Nazif KOLANKAYA, Prof. Dr. Nilüfer AKSÖZ ve Prof. Dr. Reyhan ÖNER üstlenmişlerdir. 2018 yılından bu yana Prof. Dr. Nilüfer CİHANGİR Anabilim Dalımız Başkanlığı'nı yürütmektedir. Biyoteknoloji, canlılar ve canlı sistemler ile bilimsel teknikler uygulanarak canlı çevreye zarar vermeden ürün ve hizmet üretmek amacındadır. Anabilim Dalımızda da bu amaca uygun olarak içerdiği Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı, Üretim Laboratuarı, Kimyasal Analiz Laboratuarı ve Mikrobiyal Taksonomi ve Kültür Koleksiyonları Laboratuarı'nda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı'nda çevre kirliliğine neden olan çeşitli atıkların (endüstriyel, tarımsal ve evsel atıklar) mikroorganizmalar ve/vaya ürünleri aracılığı ile arıtılması, renk giderimi gibi çalışmaların yapılması ve çeşitli çevre kirleticilerinin biyodegradasyonu gibi çalışmalar yapılmaktadır. Üretim Laboratuarı'nda farklı mikrobiyal kaynaklardan çeşitli enzimler, bitki büyüme düzenleyicileri ve antimikrobiyaller gibi maddelerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Mikrobiyal Taksonomi ve Kültür Koleksiyonları Laboratuarı'nda çeşitli mikroorganizmaların tanısı ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bakteri genetiği ile ilgili çalışmaların yapılmasının yanı sıra; tür tanımlaması ve duyarlılık testlerinin yapılması; bu türlerin farklı moleküler tanı yöntemleri uygulanarak tiplendirilmesi ve aralarında mevcut olabilecek klonal ilişkinin araştırılması üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Kimyasal Analiz Laboratuarı'nda ise tüm laboratuarlarımızda yapılan çalışmalar sürecinde gerekebilecek kimyasal analizlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Anabilim Dalımızda halen yukarıda sözü edilen laboratuarlarda çeşitli kurumların desteklediği projeler ve lisansüstü tez çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencileri özveriyle Anabilim Dalı Öğretim üyeleri danışmanlığında çalışmaktadırlar. Bugüne kadar Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından çok sayıda tezli yüksek lisans ve doktora tezi yönetilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla ders ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla özel konular derslerini tamamlayaak tez çalışmasını başarıyla bitirmek gerekir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Pogramının amacı alanındaki konularda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştiren ve konusu ile ilgili teknik ve yöntemleri kullanabilen, elde ettiği verileri ve istatistiksel metodları kullanarak değerlendirebilen ülkemiz ihtiyaçlarına cevap veren bilimsel donanıma sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Biyoteknoloji Yüksek Lisans programından mezun olan bir öğrenci; biyolojik sistemlerin, hizmet ve ürün eldesinde kullanıldığı sektörlerde çalışabilir. Söz konusu sektörler, aşağıdaki gibi verilebilir:

Araştırma Geliştime Laboratuarları (Ar-Ge)

Ulusal Gıda Laboratuvarları

Gıda Tarım ve Hayvancılık BAkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Danışmanlık Sektörü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Sektörü (Hastaneler, Klinik Tanı Laboratuarları)

İlaç Tasarım ve Geliştirme Şirketleri

Biyomedikal Firmaları

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 120 AKTS almaları ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 60 AKTS) başarı ile tamamlanmış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ergi Deniz ÖZSOY

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: edo@hacettepe.edu.tr