BOTANİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Botanik yüksek lisans programı; Bitki Sistematiği, Moleküler Sistematik Bitki Fizyolojisi ve Moleküler Biyoloji, Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Palinoloji, Paleoekoloji ve Sitogenetik alanlarında eğitim verir.

Bitki sistematiği alanında; floristik, revizyon ve moleküler sistematik (filogenetik sistematik) konularında araştırmalar yürütülmektedir. Bünyesinde 50000 bitki örneğine sahip uluslararası hizmet veren herbaryum ile geofitlerin yetiştirildiği Hasbahçe, bu alanda çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarına destek vermektedir.

Bitki Fizyolojisi alanında stres fizyolojisi çalışmaları sürdürülmektedir. Özellikle çevresel streslerin bitkilerde (yüksek ve düşük sıcaklık, tuz, ağır metal, kuraklık v.s.) meydana getirdiği değişiklikler, in-vivo ve in-vitro olarak incelenmekte ve bu streslere karşı oluşturulan cevaplar; morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler düzeyde araştırılmaktadır. Bunun yanısıra ekonomik ve endemik olan bitkilerin bitki doku kültürü ile çoğaltımı çalışmaları da yürütülmektedir.

Palinoloji alanında; polen morfolojisi, aeropalinoloji, melisopalinoloji, paleopalinoloji ve adli palinoloji konularında çalışmalar yürütülmektedir. Palinoloji laboratuarında, 1500 farklı bitki türüne ait Türkiye'nin en zengin referans polen preparatı koleksiyonu bulunmaktadır. Ayrıca sitogenetik ve sitotoksik çalışmalar da yapılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla ders ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla özel konular derslerini tamamlayaak tez çalışmasını başarıyla bitirmek gerekir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Botanik Yüksek Lisans Programının amacı; alanındaki konularda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştiren, konusu ile ilgili teknik ve yöntemleri kullanabilen, elde ettiği verileri istatistiksel metotları kullanarak değerlendirebilen ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilimsel donanıma sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Botanik Yüksek Lisans Programından mezun olanlar,

a) İlgili bilim dallarında üniversitelerde ve Araştırma Enstitülerinde araştırıcı, araştırma görevlisi ve/veya uzman

b) Kamu kuruluşlarında (Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Tohum Gen Bankalarında, Yerel Yönetimlerde, Doğa Tarihi Müzelerinde, Milli Parklarda, Kriminal laboratuvarlarda) uzman

c) Kamu kuruluşu ve özel sektörün araştırma-geliştirme (Ar-Ge), birimlerinde uzman

d) Özel çevre danışmanlık firmalarında ÇED uzmanı botanikçi olarak çalışabilme imkânına sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 120 AKTS almaları ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 60 AKTS) başarı ile tamamlanmış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Selim Sualp Çağlar

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: sualp@hacettepe.edu.tr