AKTÜERYA BİLİMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı 20 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde bir fakülte bünyesinde bu dalda kurulan ilk bölüm olan Aktüerya Bilimleri Bölümü'nün amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar, finans gibi temel bilgiler ile sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal bilim bilgileriyle donatılmış ve bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek aktüerya bilimcileri yetiştirmektir.

Aktüerya; insanların doğum, ölüm, evlilik, hastalık, kaza, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, fırtına, deprem, sel, hırsızlık, dolandırıcılık gibi mal varlığını etkileyen rasgeleliğe bağlı öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların oluşumunun finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerya bilimcileri bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilirler.

Aktüerlik mesleği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ücret, prestij ve iş tatmini açısından ilk on meslek içinde yer almaktadır. H.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü'nü bitiren öğrenciler sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kayıt kabul koşulları Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre belirlenir.

Güncel bilgiler için aşağıda bulunan bağlantıdan yönetmeliği inceleyiniz.

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için gerekli krediler: 24 Kredi / 120 AKTS'dir. Söz konusu 120 AKTS'nin 60'ı ders döneminde, 60'ı ise tez dönemimde kazanılmaktadır.

Güncel bilgiler için aşağıda bulunan bağlantıdan yönetmeliği inceleyiniz.

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Aktüerya Anabilim dalının kuruluş amacı, ögrenciye Aktüerya Bilimlerinin ilgi alanlarında bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, bilimsel araştrma yapma yeteneği kazandırmak ve ileri düzeyde bilgi ve beceri birikimi sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

H.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Programı mezunları sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin yürütülen programdan mezun olabilmesi için en az 120 AKTS kredisini tamamlaması ve bir tez çalışması yapması gerekir.

Bunların 60 AKTS'si derslerden, kalan 60 AKTS ise tez çalışmasından kazanılır.

Programda seçmeli ders oranı %90'dır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır.

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır.

Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans programından mezun olabilme koşulları:

· En az 24 kredi / 120 AKTS tamamlamak ve bir tez çalışması yapmaktır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kasırga Yıldırak

Adres: H. Ü. Aktüerya Bilimleri Bölümü , 06532 Beytepe, Ankara

Telefon/Faks:  0312 2976160 / 0312 2977998

e-posta: kasirga@hacettepe.edu.tr