BİLGİSAYAR ANİMASYONU ve OYUN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Grafiği Anabilim bünyesinde faaliyetleri yürütmektedir.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencilerin teknik kariyer yapmak istedikleri teknik esaslara dayanan, bilgisayar animasyonu ve bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirilmesi üzerine olan yüksek lisans programıdır.

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalının biri Vicon Marka 8 kameralı Haraket Yakalama Laboratuvarı ve biri de 15 grafik iş-istasyonundan oluşan Animasyon Laboratuvarı vardır.

Programın eğitim dili türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programında okumak isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

  • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
  • ALES sınavından en az 60 puan almış ya da ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmak,
  • YDS sınavından en az 60 puan almış ya da YDS sonucu yerine Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (İnternational English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak.
  • Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması

gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabillikmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

  • En az 24 yerel kredilik ders ve bir Özel Konular dersiyle bir Tez hazırlamaları (Özel Konular dersinin ve Tezin yerel kredileri, geçti/kaldı şeklinde değerlendirilir.)
  • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
  • Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 120 AKTS kredisi alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı'nda nesnelerin üç boyutlu modellerinin ve gerçekçi aydınlatma modellerinin kullanılarak sahnelerin oluşturulduğu, bilgisayarla yapılan animasyon eğitim ve öğretimi; bilgisayar oyunları oluşturabilmek için gerekli araçların ve teknolojilerin eğitim ve öğretimi verilmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız karakter animatorü, teknik animator, oyun tasarımcısı ya da oyun geliştiricisi olarak çeşitli animasyon ya da oyun stüdyolarında çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı'nda nesnelerin üç boyutlu modellerinin ve gerçekçi aydınlatma modellerinin kullanılarak sahnelerin oluşturulduğu, bilgisayarla yapılan animasyon eğitim ve öğretimi; bilgisayar oyunları oluşturabilmek için gerekli araçların ve teknolojilerin eğitim ve öğretimi verilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr /file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonemelik.pdf).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. (http://www.fenbilimleri.hacettepe .edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonemelik.pdf).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Haşmet Gürçay

gurcay@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 2977889

Fax: +90 2992017