Bilgisayar Animasyonu Ve Oyun Teknolojileri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X         X X X X   X   X
BİLGİ 2 X         X X X X X X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X   X   X X X   X X X X X
BECERİLER 2 X X X     X X X     X X X
BECERİLER 3 X         X X   X   X X  
BECERİLER 4 X         X X     X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1   X X   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X X                    
YETKİNLİK 2 X         X X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X                    
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3 X X X X                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X X