BİLGİSAYAR ANİMASYONU ve OYUN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Grafiği Anabilim bünyesinde faaliyetleri yürütmektedir.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerin kariyer yapmak istedikleri estetik esaslara dayanan, bilgisayar animasyonu ve bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirilmesi üzerine olan yüksek lisans programıdır. Programımız özellikle medya, sinema ve oyun sektörlerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını sağlamak üzere özellikle bilgisayar animasyonuna odaklanmıştır.

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalının biri Vicon Marka 8 kameralı Haraket Yakalama Laboratuvarı ve biri de 15 grafik iş-istasyonundan oluşan Animasyon Laboratuvarı vardır.

Programın eğitim dili türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

 

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

·         Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

· En az 30 yerel krediyle en az 10 ders ve bir Dönem Projesi hazırlamaları

· Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.

· Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 90 AKTS kredisi alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda nesnelerin üç boyutlu modellerinin ve gerçekçi aydınlatma modellerinin kullanılarak sahnelerin oluşturulduğu, bilgisayarla yapılan animasyon eğitim ve öğretimi; bilgisayar oyunları oluşturabilmek için gerekli araçların ve teknolojilerin eğitim ve öğretimi verilmektedir. Bu programda öğrenciler temel tasarım kavramlarının karşılaştırılmasını, renk teorisi ve yüzeyle ışık etkileşimleri yönünden insan algısının duyarlılığını keşfedeceklerdir. Etkileşim tasarımı, nesnelerin modellenmesi, kamera kontrolü, grafik animasyon için karakter donanımı, parçacık kullanımı ve yüzey teknikleri gibi kavramları öğrenciler detaylarıyla öğreneceklerdir. Öğrenciler öğrendikleri bu algılama ve teknik yetenekleri uygulayarak gölgelendirmeler, dokular, karakterler, 3B sahneler ve 3B grafik animasyonları oluşturabilecekler, sahne içinde yer alan yaratıklara yapay zeka uygulamalarıyla davranış kazandıracak ve öğrendiklerini ya kısa metrajlı animasyon filmi yaparak ya da bilgisayar oyunu geliştirerek kullanacaklardır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrencilerin mezuniyet derecelerinin yanında, potensiyel iş yapabilecekleri stüdyolara gösterebilecekleri kişisel kısa animasyon filmleri ya da bilgisayar oyunları olacaktır. Mezunlarımız karakter animatorü, teknik animator, rigger, oyun tasarımcısı ya da oyun geliştiricisi olarak çeşitli animasyon ya da oyun stüdyolarında çalışabilirler. Heriki durumda da mezunlarımız hatırlanabilir karakterler oluşturacak ve onlara can verecek durumda olacaklardır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programında, bilgisayarla animasyon eğitimi ve öğretimi verilmektedir. Program, en son üç boyutlu grafik ve animasyon teknolojilerinde ilk elden deneyimin yanı sıra bilgisayar oyunları oluşturmak için gerekli araç ve teknolojilerin eğitimini ve öğretimini sağlamaktadır. Bu programla öğrenciler temel tasarım kavramlarının karşılaştırılmasını ve yüzeyin ışıkla etkileşimi anlamında insan algısının duyarlılığını keşfedeceklerdir. Öğrenciler etkileşim tasarımı, nesnelerin modellenmesi, kamera kontrolü, grafik animasyon için karakter donanımı, parçacık kullanımı ve yüzey teknikleri gibi kavramları öğreneceklerdir. Öğrenciler bu algı ve teknik becerileriyle gölgeleme, desen, karakter, 3 boyutlu sahne ve 3 boyutlu grafik animasyonlar yapabilir, sahnede yer alan karakterlere yapay zeka uygulamalarıyla davranışlar kazandırabilir ve öğrendiklerini ya kısa film yaparak ya da  bilgisayar oyunu yapabilirler.. Mezunlar aynı zamanda bilgisayar animasyonu endüstrisi tarafından çok aranan animasyon odaklı programlama bilgisine de sahip olacaklardır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr /file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonemelik.pdf).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 


Tezsiz Yüksek Lisans Programı şunlardan oluşmaktadır:

En az 90 AKTS
30 yerel kredi ile en az 10 ders 
Bir Dönem Projesi  (30 AKTS)
 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Haşmet Gürçay

gurcay@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 2977889

Fax: +90 2992017