Fen Bilgisi Eğitimi Programı
Ders Listesi

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ799 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ700.01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ700.02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ700.03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ700.04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Güz

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ703 NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS2 2 3 10
FBÖ705 SÖYLEM ANALİZİ ve ARGÜMANTASYONS3 0 3 10
FBÖ707 FEN BİL. ÖĞRET. KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZ. ÖNE.S3 0 3 10
FBÖ709 BİLİM FELSEFESİ ve BİLİMSEL AÇIKLAMAS4 0 4 10
FBÖ711 FEN EĞİTİMİNDE İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARIS2 2 3 10
FBÖ713 FEN BİL. EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM MODELİ TASARIMI ve UYGS3 2 3 10
FBÖ714 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ve PROFESYOS3 0 3 10

Bahar

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ702 UYGULAMALI NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS3 2 3 10
FBÖ704 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİMS3 2 3 10
FBÖ706 FEN BİL. EĞİT. DERS KİTABI ve ÖĞRETİM ARACI HAZ.S3 0 3 10
FBÖ708 FEN BİLİMLERİ PROGRAMI GELİŞTİRMES3 2 3 10

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ795 TEZ SEMİNERİ Z0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBÖ710 FEN EĞİTİMİNDE KÜRESELLEŞME ve ÇOK KÜLTÜRLÜLÜKS3 2 3 10
FBÖ712 EĞİTİM ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
FBÖ715 ULUSAL ve KÜRESEL FEN EĞİTİMİ POLİTİKALARI S3 2 3 10
FME780 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULARIN ÖĞRETİMİ S3 0 3 12
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi160
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi80
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240