Özel Hukuk Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH731 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 10
OZH734 SEMİNERZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH701 ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIK YASAĞI ve EŞİTLİK S3 0 3 10
OZH703 YENİ TEKNOLOJİLERİN ÇALIŞANLARIN HAKLARINA ETKİLERS3 0 3 10
OZH705 KADIN ve HUKUKS3 0 3 10
OZH707 İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ve İŞ GÜVENCESİS3 0 3 10
OZH709 ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM HUKUKUS3 0 3 10
OZH711 DOĞU ASYADA MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMS3 0 3 10
OZH727 ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL S3 0 3 10
OZH728 ELEKTRİK PİYASASI HUKUKUS3 0 3 10
OZH729 TÜRK ve ALMAN HUKUKLARINDA İFA ENGELLERİS3 0 3 10
OZH730 YABANCI MAHKEME ve HAKEM KARARLARININ TANINMASI VES3 0 3 10
OZH733 ULUSLARARASI GÖÇ, GÖÇMEN İŞÇİLER ve HUKUKS3 0 3 10
OZH735 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARIS3 0 3 10
OZH736 KONKORDATO ve YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKUS3 0 3 10
OZH738 SINIRLI AYNİ HAKLARS3 1 3 10
OZH739 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARS3 0 3 10
OZH740 MEDENİ HUKUKTA ÇOCUKS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH702 İŞ KANUNLARINDA ve BORÇLAR KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMESİS3 0 3 10
OZH704 YENİ TEKNOLOJİLERİN ÇALIŞMA HUKUKU ETKİLERİS3 0 3 10
OZH706 İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUKS3 0 3 10
OZH708 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUS3 0 3 10
OZH710 AVRUPA BİRLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKUS3 0 3 10
OZH712 JAPON KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKUS3 0 3 10
OZH714 ELEKTRİK SAĞLAMA SÖZLEŞMELERİS3 0 3 10
OZH716 KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASIS3 0 3 10
OZH718 LİSANS SÖZLEŞMELERİS3 0 3 10
OZH720 TEMİNAT HUKUKUS3 0 3 10
OZH722 İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARIS3 0 3 10
OZH724 ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKIS3 0 3 10
OZH726 ULUSLARARASI ve AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMA HUKUKUS3 0 3 10
OZH732 MOTORLU ARACIN İŞLETİLMESİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLS3 0 3 10
OZH737 ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUS3 0 3 10
OZH741 SÖZLEŞMELERİN GENEL TEORİSİS3 0 3 10
OZH742 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HUKUKUS3 0 3 10
OZH743 İSİMSİZ SÖZLEŞMELERS3 0 3 10
OZH744 TIP HUKUKUS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH713 BORÇLARIN SONA ERMESİS3 0 3 10
OZH715 İLAÇ PATENTİS3 0 3 10
OZH717 KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİS3 0 3 10
OZH719 SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK HUKUKUS3 0 3 10
OZH721 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUS3 0 3 10
OZH723 MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA İSPAT HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNS3 0 3 10
OZH725 ROMA MEDENİ USUL HUKUKUS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH800 DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
OZH700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi170
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi70
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240