Türk Halkbilimi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
THB601 HALKBİLİMİ TEORİ ve YÖNTEMLERİ IZ3 0 3 6
THB697 TÜRK HALKBİLİM SEMİNERİZ0 2 0 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 12
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
THB602 HALKBİLİMİ TEORİ ve YÖNTEMLERİ IIZ3 0 3 6
THB660 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEK., YAYIN HAZ. ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 13
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 17
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
THB600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
THB600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Güz

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
THB605 ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİS3 0 3 7
THB607 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİS3 0 3 7
THB609 ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜ IS3 0 3 7
THB611 GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUS3 0 3 7
THB613 TÜRK EL SANATLARIS3 0 3 7
THB615 TÖRE ve GELENEKLER IS3 0 3 7
THB621 TÜRK HALK HEKİMLİĞİS3 0 3 7
THB625 TÜRK HALK MÜZİĞİS3 0 3 7
THB633 TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL YAZILI KAYNAKLARIS3 0 3 7
THB635 MİZAH KÜLTÜRÜS3 0 3 7
THB637 TÜRK İNANÇ SİSTEMLERİS3 0 3 7
THB645 ETNOMÜZİKOLOJİ ve FOLKLOR S3 0 3 7
THB647 HALK EDEBİYATI ve YARATICI YAZARLIKS3 0 3 7
THB649 BEDEN ve FOLKLORS3 0 3 7
THB651 TÜRK DÜNYASI MÜZİKOLOJİSİS3 0 3 7
THB653 ESKİ TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜ ve ŞAMANİZMS3 0 3 7
THB655 HALK HUKUKUS3 0 3 7
THB657 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI FOLKLOR TARİHİ ve METS3 0 3 7
THB659 TÜRK HALK MİMARİSİS3 0 3 7

Bahar

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
THB606 ÂŞIK TARZI HİKAYE GELENEĞİS3 0 3 7
THB610 ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜ IIS3 0 3 7
THB616 TÖRE ve GELENEKLER 2S3 0 3 7
THB618 TÜRK HALK DANSLARIS3 0 3 7
THB626 RİTÜEL, ŞENLİK ve FESTİVALLERS3 0 3 7
THB632 XX.YÜZYIL TÜRK HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI TARİHİS3 0 3 7
THB634 DEDE KORKUT KİTABIS3 0 3 7
THB636 KÜLTÜR EKONOMİSİ ve YÖNETİMİS3 0 3 7
THB638 TÜRK DÜNYASI ve ŞAMANİZMS3 0 3 7
THB640 KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜR ve EDEBİYATS3 0 3 7
THB642 MEVLANA ve YUNUS EMRES3 0 3 7
THB644 KÜLTÜR TURİZMİ ve HALK BİLİMİ MÜZECİLİĞİS3 0 3 7
THB646 CÖNKLER ve MECMUALAR S3 0 3 7
THB648 HALK EDEBİYATI ve MODERNİTES3 0 3 7
THB650 KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARIS3 0 3 7
THB652 İŞ KÜLTÜRÜ ve MESLEK FOLKLORUS3 0 3 7
THB654 KARŞILAŞTIRMALI EPİK DESTAN ARAŞTIRMALARIS3 0 3 7
THB656 TÜRK ÂŞIKLIK GELENEĞİS3 0 3 7
THB658 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI TEORİ ve MET. IIS3 0 3 7
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi85
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi35
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120