Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YDT601 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YAKLAŞIM ve YÖN.IZ3 0 3 7
YDT627 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve ARAŞTIRMA ETİĞİZ3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 14
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YDT603 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN YAPISAL ÖZEL. IS3 0 3 9
YDT605 DİLBİLİM ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇES3 0 3 7
YDT607 TÜRK DİLİ BECERİ ALANLARI I S3 0 3 7
YDT609 DİL ÖĞRETİMİ ve TEKNOLOJİK DESTEKLER S3 0 3 7
YDT611 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİS3 0 3 7
YDT613 YABANCI DİL OL. TÜRKÇE ÖĞRET. MATER. GELİŞ. ve TASS3 0 3 7
YDT615 TÜRK DİLİNİN YABANCI DİLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI S3 0 3 7
YDT617 ETKİLİ İLETİŞİMS3 0 3 7
YDT619 İKİNCİ DİL EDİNİMİ KURAMLARIS3 0 3 7
YDT621 YABANCI DİL OL. TÜRKÇENİN ÖĞR. PROG. GELİŞ.VE DEĞ.S3 0 3 7
YDT623 DİL ÖĞRENİMİ PSİKOLOJİSİS3 0 3 7
YDT625 YABNCI DL OL.TÜRK. ÖĞR. TARH. GLŞ.VE GÜN. KYN. İN.S3 0 3 7
YDT629 YABANCI DİL OL. TÜRKÇE ARAŞTIR. İSTATİS.YÖNTEM. IS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YDT602 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YAKLAŞIM ve YÖN. IIZ3 0 3 7
YDT614 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMİNERİ Z0 2 0 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 14
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YDT604 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN YAPISAL ÖZEL. IIS3 0 3 9
YDT606 KÜLTÜR ve DİL ÖĞRETİMİS3 0 3 7
YDT608 TÜRK DİLİ BECERİ ALANLARI IIS3 0 3 7
YDT610 DİL EĞİTİMİ ve ÖLÇME-DEĞERLENDİRME S3 0 3 7
YDT612 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİS3 0 3 7
YDT616 DİKSİYONS3 0 3 7
YDT618 TÜRK DİLİNİN ENGELLİLERE ÖĞRETİMİ S3 0 3 7
YDT620 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRET. ARAŞ. PROJE.S3 0 3 7
YDT622 TOPLUMSAL DİLBİLİMS3 0 3 7
YDT624 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE İÇİN SINIF YÖNETİMİS3 0 3 7
YDT626 TÜRK DİLİ ve KÜLTÜRÜNÜN EVRELERİS3 0 3 7
YDT628 ORTAK DİL ÖNERİLERİ AVRUPA ÇERÇEVESİS3 0 3 7
YDT630 YABANCI DİL OL. TÜRKÇE ARAŞTIR. İSTATİS.YÖNTEM.IIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YDT600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YDT600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi88
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi32
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120