Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                     X
BİLGİ 2 X X                 X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X                  
BECERİLER 2 X X X   X              
BECERİLER 3       X   X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X   X    
YETKİNLİK 2         X X       X X  
YETKİNLİK 3           X       X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X X X X         X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X X     X  
YETKİNLİK 2                   X X  
YETKİNLİK 3                     X  
YETKİNLİK 4       X X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3               X       X