Uluslararası İlişkiler Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT701 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİZ3 0 3 15
INT703 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ3 0 3 15
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT702 DIŞ POLİTİKAYA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLARS3 0 3 10
INT704 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA İLERİ KONULARS3 0 3 10
INT706 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BATILI OLMAYAN YAKLAŞIMLAS3 0 3 10
INT708 KOLEKTİF GÜVENLİK ve İNSAN HAKLARIS3 0 3 10
INT710 KALKINMA EKONOMİSİS3 0 3 10
INT712 ÇATIŞMA SONRASI YENİDEN YAPILANMA ve DEVLET İNŞASIS3 0 3 10
INT714 EMPERYALİZM ve ORTADOĞUS3 0 3 10
INT716 OSMANLI DİPLOMASİSİS3 0 3 10
INT718 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TOPLUMSAL CİNSİYETS3 0 3 10
INT720 KAMU DİPLOMASİSİS3 0 3 10
INT722 BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME KURAMLARI ve AVRUPA ENTEGRASYOS3 0 3 10
INT724 DEVLET ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARIS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT733 SEMİNERZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT705 ULUSLARARASI HUKUKA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLARS3 0 3 10
INT707 ULUSLARARASI KORUMA REJİMLERİS3 0 3 10
INT709 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKS3 0 3 10
INT711 NÜKLEER GÜVENCE DENETİMLERİ ve NÜKLEER EMNİYETS3 0 3 10
INT713 ORTADOĞU SİYASETİNDE İLERİ KONULARS3 0 3 10
INT715 SOĞUK SAVAŞ TARİHİS3 0 3 10
INT717 KÜRESEL ve BÖLGESEL GÜVENLİK YÖNETİŞİMİS3 0 3 10
INT719 DÜNYA SİYASETİNDE ORTA ASYAS3 0 3 10
INT721 KÜRESEL BİR AKTÖR OLARAK AVRUPA BİRLİĞİS3 0 3 10
INT723 SAVAŞ AKIMLARIS3 0 3 10
INT725 ÇAĞDAŞ BALKAN POLİTİKASIS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT800 DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi190
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi50
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240