Uluslararası İlişkiler Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2 X                            
BİLGİ 3 X                            
BİLGİ 4 X                            
BİLGİ 5 X X                          
BİLGİ 6 X X                          
BİLGİ 7   X                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                            
BECERİLER 2   X   X X                    
BECERİLER 3   X X                        
BECERİLER 4   X X                        
BECERİLER 5         X                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X                        
YETKİNLİK 2     X                        
YETKİNLİK 3 X X X                        
YETKİNLİK 4   X                          
YETKİNLİK 5   X                          
YETKİNLİK 6 X X                          
YETKİNLİK 7   X                          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X                      
YETKİNLİK 2       X                      
YETKİNLİK 3     X X   X                  
YETKİNLİK 4     X                        
YETKİNLİK 5       X                      
YETKİNLİK 6       X                      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X                    
YETKİNLİK 2         X                    
YETKİNLİK 3           X                  
YETKİNLİK 4           X                  
YETKİNLİK 5         X                    
YETKİNLİK 6         X                    
YETKİNLİK 7         X                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X X                
YETKİNLİK 2       X   X                  
YETKİNLİK 3           X                  
YETKİNLİK 4       X   X                  
YETKİNLİK 5           X X