Uluslararası İlişkiler Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İNT637 ARAŞTIRMA METODLARI ve ETİĞİZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İNT601 ULUSLARARARASI İLİŞKİLER TEORİSİS3 0 3 6
İNT603 SİYASİ TARİHS3 0 3 6
İNT605 TÜRK DIŞ POLİTİKASI S3 0 3 6
İNT608 BALKAN POLİTİKALARI S3 0 3 6
İNT609 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ve DIŞ POLİTİKAS3 0 3 6
İNT610 SINIRI AŞAN NÜFUS HAREKETLERİS3 0 3 6
İNT615 KARŞILAŞTIRMALI DEVLET SİSTEMLERİS3 0 3 6
İNT635 ORTA DOĞU SİYASETİS3 0 3 6
İNT641 RUS DIŞ POLİTİKASIS3 0 3 6
İNT643 ABD DIŞ POLİTİKASI S3 0 3 6
İNT655 ASYA-PASİFİK SİYASETİS3 0 3 6
İNT664 DÜNYA EKONOMİSİNDE KRİZLERS3 0 3 6
İNT674 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DIŞ POLİTİKA ANALİZİS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İNT617 BALKAN TARİHİS3 0 3 6
İNT619 ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARIS3 0 3 6
İNT624 LATİN AMERİKA SİYASETİS3 0 3 6
İNT627 ENERJİ DİPLOMASİSİS3 0 3 6
İNT632 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ ve ABS3 0 3 6
İNT633 SU POLİTİKALARIS3 0 3 6
İNT634 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜS3 0 3 6
İNT640 DÜNYA POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR  S3 0 3 6
İNT644 DIŞ POLİTİKA OLUŞUMUNDA ETNİSİTE ve MİLLİYETÇİLİK S3 0 3 6
İNT645 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ ve POLİTİKASIS3 0 3 6
İNT648 KAFKASYA ve ORTA ASYA SİYASETİ S3 0 3 6
İNT650 KÜRESELLEŞME ve DÜNYA POLİTİKALARIS3 0 3 6
İNT652 DİPLOMASİ TARİHİS3 0 3 6
İNT656 ULUSLARARASI HUKUK KONULARIS3 0 3 6
İNT662 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ ÖNLENMESİS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İNT699 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi36
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi54
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90