Sosyoloji Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS705 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA TARİHİ ve UYGULAMALARIS3 0 3 10
SOS713 GENÇLİK SOSYOLOJİSİS3 0 3 10
SOS715 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISIS3 0 3 10
SOS721 CAGDAS SOSYOLOJI TEORILERIS3 0 3 10
SOS723 IDEOLOJI ve SOYLEMS3 0 3 10
SOS727 TOPLUMSAL SINIF ve TABAKALAŞMA: KURAMSAL YAKLAŞIMLS3 0 3 10
SOS731 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve SOSYAL ADALETS3 0 3 10
SOS733 SOSYAL PROBLEMLERS3 0 3 10
SOS745 KADIN ve SUÇS3 0 3 10
SOS749 KURESELLESME SOSYOLOJISIS3 0 3 10
SOS757 BILIM SOSYOLOJISI IS3 0 3 10
SOS766 TÜRK SOSYOLOGLARIS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS702 SOSYOLOJİ SEMİNERİZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS716 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI IIS3 0 3 10
SOS718 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİNDE YENİ AKIMLARS3 0 3 10
SOS720 TÜRKİYE'DE TARIM ve KIRSAL NÜFUSS3 0 3 10
SOS728 SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK ve AZGELİŞMİŞLİKS3 0 3 10
SOS732 İLETİŞİM ALANINDA AKTÜEL GELİŞMELERS3 0 3 10
SOS738 YAŞAM KALİTESİ ve MEMNUNİYETİS3 0 3 10
SOS742 ÖRGÜTLÜ SUÇLARS3 0 3 10
SOS762 BİLİM SOSYOLOJİSİ IIS3 0 3 10
SOS764 CEVRE SOSYOLOJİSİS3 0 3 10
SOS784 SUÇ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI S3 0 3 10
SOS798 SOSYO-KÜLTÜREL TEMASLAR S3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS773 KADIN ve ÇALIŞMA YAŞAMIS3 0 3 10
SOS785 ULUSÖTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI ve VATANDAŞLIK S3 0 3 10
SOS797 FARKLI SOSYO-KÜLTÜREL YAPILARS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS800 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 5 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 5 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi160
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi80
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240