Genel Psikoloji Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL701 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKZ2 2 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL703 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULARS3 0 3 10
PSL705 DENEYSEL PSİKOLOJİ TARİHİS3 0 3 10
PSL707 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS2 2 3 10
PSL709 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IS2 2 3 10
PSL712 NÖROGÖRÜNTÜLEMEDE İLERİ UYGULAMALARS2 2 3 10
PSL715 PSİKOFİZYOLOJİDE İLERİ UYGULAMALARS2 2 3 10
PSL721 GELİŞİM BİLİMİ: YENİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLERİS3 0 3 10
PSL722 İLERİ ARAŞTIRMA DESENLERİ ve İSTATİSTİK UYGULAMALARIS2 2 3 10
PSL725 İNSANIN GELİŞİMİ ve KÜLTÜRS3 0 3 10
PSL741 SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS3 0 3 10
PSL781 PERSONEL SEÇİMİS3 0 3 10
PSL783 İLERİ ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİS3 0 3 10
PSL784 ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE PROFESYONEL UYGULAMALARS2 2 3 10
PSL789 ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IS2 2 3 10
PSL798 PSİKOLOJİDE ETİKS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL702 PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULARZ3 0 3 10
PSL788 İLERİ PSİKOLOJİ SEMİNERİZ0 2 0 0
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL700 KÜLTÜRLERARASI ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİS3 0 3 10
PSL704 BİLİŞSEL NÖROBİLİMS3 0 3 10
PSL706 ARAŞTIRMALARIN İLERİ YÖNTEMSEL ANALİZİS2 2 3 10
PSL708 HAYVANLARDA BİLİŞSEL SÜREÇLERS3 0 3 10
PSL724 YETİŞKİN GELİŞİMİ ve BAŞARILI YAŞLANMAS3 0 3 10
PSL726 BOYLAMSAL VERİ ANALİZİS2 2 3 10
PSL729 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IS2 2 3 10
PSL740 SOSYAL BENLİKS3 0 3 10
PSL742 GRUPLARARASI İLİŞKİLERS3 0 3 10
PSL744 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR-IIS3 0 3 10
PSL746 SOSYAL PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IIS2 2 3 10
PSL780 ÖRGÜTSEL SOSYAL PSİKOLOJİS3 0 3 10
PSL786 ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR-IIS2 2 3 10
PSL790 ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IIS2 2 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL710 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IIS2 2 3 10
PSL711 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve UYGULAMALARS2 2 3 10
PSL713 HAYVANLARDA ÖĞRENME İLKELERİ ve UYGULAMALARIS2 2 3 10
PSL714 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE İLERİ DENEY TEKNİKLERİ ve TASARIMIS2 2 3 10
PSL723 ANA BABALIK: GELİŞİMSEL BAKIŞS3 0 3 10
PSL730 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IIS1 4 3 10
PSL743 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR-IS3 0 3 10
PSL745 SOSYAL PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA ve UYGULAMA-IS2 2 3 10
PSL785 ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR-IS2 2 3 10
PSL787 ÖRGÜTSEL ÇATIŞMALARS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL800 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
PSL700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi170
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi70
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240