Sınıf Öğretmenliği Programı (Tezsiz/U.E.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
USÖ611 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİZ3 0 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
USÖ610 SINIF İÇİ ÖLÇME UYGULAMALARIS3 0 3
USÖ613 SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARIS3 0 3
USÖ615 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL GELİŞTİRMES3 0 3
USÖ617 AİLE, TOPLUM ve OKULUN BÜTÜNLEŞMESİS3 0 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
USÖ619 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ3 0 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
USÖ612 YENİ YAKLAŞIMLARLA TÜRKÇE ÖĞRETİMİS3 0 3
USÖ614 İLKOKUL FEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARS3 0 3
USÖ621 MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇERİK ANALİZİS3 0 3
USÖ623 HAYAT BİLGİSİ ve SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ S3 0 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
USÖ699 DÖNEM PROJESİZ0 0 0
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 0 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi0
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi90
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90