İletişim Bilimleri Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT610 İLETİŞİM KURAMLARIZ3 0 3 9
İLT680 SOSYAL BİLİMLERDE METOT, METODOLOJİ ve ETİKZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT614 FİLMSEL ANLATIS3 0 3 6
İLT615 İLETİŞİM ETNOGRAFİSİS3 0 3 6
İLT616 GÖRSEL KÜLTÜR ve İDEOLOJİS3 0 3 6
İLT617 MEDYA POLİTİKALARIS3 0 3 6
İLT618 TELEVİZYON KÜLTÜRÜNÜ ANLAMAKS3 0 3 6
İLT619 SOSYAL TEORİS3 0 3 6
İLT621 İLETİŞİM FELSEFESİS3 0 3 6
İLT622 MEDYA ENDÜSTRİSİ ve GÜNCEL SORUNLARS3 0 3 6
İLT630 İLETİŞİM ve DİLBİLİMS3 0 3 6
İLT631 ÇAĞDAŞ MEDYA TARTIŞMALARIS3 0 3 6
İLT632 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİS3 0 3 6
İLT633 KÜLTÜR KURAMLARIS3 0 3 6
İLT634 TÜRKİYE ETNOGRAFYASIS3 0 3 6
İLT648 YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINA GİRİŞS3 0 3 6
İLT650 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜREL KİMLİKLER ve MEDYAS3 0 3 6
İLT651 ELEŞTİREL OKURYAZARLIK ve MEDYA AKTİVİZMİS3 0 3 6
İLT652 FEMİNİST TEORİ ve MEDYA ÇALIŞMALARIS3 0 3 6
İLT654 AYRIMCILIK, NEFRET SÖYLEMİ ve MEDYAS3 1 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT677 İLETİŞİM ve KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMİNERZ0 2 0 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT611 MEDYA ÇALIŞMALARI ve ELEŞTİREL TEORİS3 0 3 6
İLT620 GÖRSEL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI: İMGEYE BAKMAK S3 0 3 6
İLT623 ELEŞTİREL REKLAM ÇALIŞMALARIS3 0 3 6
İLT640 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMS3 0 3 6
İLT643 MEDYAYA EKONOMİ- POLİTİK YAKLAŞIMLARS3 0 3 6
İLT644 İLETİŞİM ETİĞİS3 0 3 6
İLT645 SÖYLEM KURAMLARIS3 0 3 6
İLT646 GÖSTERGEBİLİM ve İLETİŞİMS3 0 3 6
İLT647 KÜRESELLEŞME ve FİKRİ HAKLARS3 0 3 6
İLT653 DİJİTAL HİKAYE ANLATIMIS3 0 3 6
İLT662 GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİS3 0 3 6
İLT663 SİYASAL İLETİŞİMS3 0 3 6
İLT666 MİTOLOJİ ve FİLM İKONOGRAFİSİS3 0 3 6
İLT667 AMERİKAN WESTERN SİNEMASINA TOPLU BİR BAKIŞS3 0 3 6
İLT668 İLETİŞİM BİLİMLERİNDE NİCELİKSEL YÖNTEMLERS3 0 3 6
İLT669 İLETİŞİM UYGULAMALARIS2 2 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT600-1 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT600-2 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi84
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi36
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120