Finansal Ekonomi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO671 MİKROEKONOMİZ3 0 3 7
ECO672 FİNANSAL EKONOMETRİZ3 0 3 8
ECO673 MAKROEKONOMİZ3 0 3 7
ECO674 FİNANSAL EKONOMİZ3 0 3 8
ECO675 FİNANS MATEMATİĞİZ3 0 3 8
ECO677 FİNANS TEORİLERİZ3 0 3 8
ECO694 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO682 YATIRIM EKONOMİSİS3 0 3 7
ECO683 UYGULAMALI EKONOMETRİS3 0 3 7
ECO684 İŞLETME FİNANSMANIS3 0 3 7
ECO685 ULUSLARARASI FİNANSS3 0 3 7
ECO686 FİNANSAL KARARLAR ve RİSK YÖNETİMİS3 0 3 7
ECO687 MERKEZ BANKACILIĞI ve PARA POLİTİKASIS3 0 3 7
ECO688 ÜLKE RİSKİ ANALİZİS3 0 3 7
ECO689 FİNANSAL PİYASALAR ve KURUMLARS3 0 3 7
ECO690 TÜRKİYE'NİN FİNANSAL YAPISIS3 0 3 7
ECO691 FİNANSAL KRİZLERS3 0 3 7
ECO692 FİNANSAL PİYASALAR İÇİN ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONS3 0 3 7
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi110
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi-20
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90