Finansal Ekonomi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                          
BİLGİ 2               X            
BİLGİ 3                     X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X                
BECERİLER 2   X                        
BECERİLER 3     X                      
BECERİLER 4       X                    
BECERİLER 5           X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X                
YETKİNLİK 2           X                
YETKİNLİK 3               X            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5     X                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2             X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X            
YETKİNLİK 2                     X      
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                 X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X        
YETKİNLİK 2           X                
YETKİNLİK 3         X                  
YETKİNLİK 4         X                  
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6