Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ721 TEMEL İMMÜNOLOJİ IZ3 0 3 8
KBİ725 TÜMÖR BİYOLOJİSİ, KARSİNOGENEZ ve TÜMÖR SİTOPATO.IZ3 0 3 8
KBİ739 SEMİNERZ0 2 0 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 2 6 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİK706 KANSER BİYOKİMYASIS3 0 3 9
KBİ701 TEMEL ONKOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİS2 2 3 8
KEP602 KANSER MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ S3 0 3 8
TİM606 İMMÜN SİSTEMDE SİNYAL İLETİMİS2 2 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ722 TEMEL İMMÜNOLOJİ IIZ3 0 3 8
KEP609 KANSERDE KLİNİK ARAŞTIRMALARZ3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAB605 HÜCRE MEMBRANI ve SİNYAL İLETİMİ MEKANİZMALARIS3 0 3 8
KBİ726 TÜMÖR BİYOLOJİSİ, KARSİNOGENEZ ve TÜMÖR SİTOPAT.IIS3 0 3 8
KBİ734 İMMÜNOLOJİDE GÜNCEL KONULARS2 2 3 7
KEP605 KANSERE ÖZEL TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARS2 2 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ727 TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KEP606 KANSERE ÖZEL İLERİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERS2 2 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ799 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ700-01 ÖZEL KONULAR IZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ700-02 ÖZEL KONULAR IIZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ700-03 ÖZEL KONULAR IIIZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ700-04 ÖZEL KONULAR IVZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KBİ800 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IS2 2 3 8
KBİ801 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIS3 2 4 10
KBİ802 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIIS4 2 5 12
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi195
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi45
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240