Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBT611 UYGULAMALI SPOR FİZYOLOJİSİS2 2 3 10
SBT613 ANTRENÖRLÜK ve ANTRENMAN BİL. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS3 0 3 10
SBT631 HAREKET ve SPOR EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME IS3 0 3 10
SBT637 FİZİKSEL AKTİVİTE ve SAĞLIKS4 0 4 10
SBT642 SPOR SOSYOLOJİSİS4 0 4 10
SBT643 ANTRENMAN BİLİMİ IS3 2 4 10
SBT645 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞS2 2 3 10
SBT647 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ IS3 1 3 10
SBT663 EGZERSİZ ve SPOR PSİKOLOJİSİS3 0 3 10
SBT665 BECERİ ÖĞRENİMİS2 2 3 10
SBT668 SPORDA BESLENME İLKELERİS3 0 3 10
SBT670 BİYOMEKANİKDE CİHAZLANMA ve ÖLÇMES3 2 4 10
SBT671 PSİKOMOTOR GELİŞİMS2 2 3 10
SBT673 KİNATROPOMETRİS2 2 3 10
SBT675 KRONİK HASTALIKLARDA EGZERSİZ ve BESLENMES3 0 3 10
SBT685 KAS FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ IS2 2 4 10
SBT688 SPOR ve TOPLUMSAL CİNSİYETS3 0 3 10
SBT693 KİNEZİYOLOJİS3 0 3 10
SBT694 HAREKETİN NÖROFİZYOLOJİK TEMELLERİS3 1 3 10
SBT696 İSKELET KASI BİYOMEKANİĞİS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBE601... ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ...Z3 0 3 7
SBT695 SEMİNERZ0 2 0 15
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBT612 ANTRENÖRLÜK PEDAGOJİSİS2 2 3 10
SBT614 ANTRENMAN BİLİMİNDE PERİODİZASYONS3 1 3 10
SBT632 HAREKET ve SPOR EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME IIS3 0 3 10
SBT638 FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİS3 2 4 10
SBT639 GÜNDELİK YAŞAM, NÜFUS ve FİZİKSEL AKTİVİTES4 0 4 10
SBT644 ANTRENMAN BİLİMİ IIS3 2 4 10
SBT646 SPOR BİYOMEKANİĞİS3 2 4 10
SBT648 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ IIS3 1 3 10
SBT657 ÇOCUK ve SPORS3 0 4 10
SBT659 SPOR KÜLTÜR KİMLİKS4 0 4 10
SBT662 ELİT SPORCULARIN FİZYOLOJİSİ S3 0 3 10
SBT666 SPOR EĞİTİMİNDE SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTLARS3 0 3 10
SBT667 ERGOSPİROMETRİS2 2 3 10
SBT669 SPORDA ERGOJENİK YARDIMS2 2 3 10
SBT672 FİZİKSEL UYGUNLUK ve PROGRAM GELİŞTİRMES2 2 3 10
SBT674 MOTİVASYONEL YÖNELİMLERS2 2 3 10
SBT676 HAREKET ve SPOR EĞİTİMİNDE İLKE, MODEL ve YÖNTEMLS3 0 3 10
SBT686 KAS FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ IIS2 2 4 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBT600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBT600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBT697 OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BEDEN EĞİTİMİ ve SPORA KATIS3 0 3 10
SBT698 FİZİKSEL AKTİVİTE ve ZİHİNSEL SAĞLIKS3 0 3 10
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi82
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi38
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120