Halk Sağlığı Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HEP602 EPİDEMİYOLOJİNİN TEMEL İLKE ve YÖNTEMLERİZ2 2 3 5
HSP601 TEMEL HALK SAĞLIĞIZ3 0 3 6
HSP605 SEMİNERZ0 2 0 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 4 6 16
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİS605 BİYOİSTATİSTİKZ3 0 3 7
HEP603 EPİDEMİYOLOJİDE ARAŞTIRMA PLANLAMA ve UYGULAMAZ2 2 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 2 6 13
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 17
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HSP600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HSP600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HSP602 TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN SAĞLIĞI ve ÜREME SAĞLIĞIS2 0 2 4
HSP603 HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA ÇOCUK SAĞLIĞIS2 0 2 4
HSP604 HALK SAĞLIĞI ve TÜTÜN KONTROLÜS2 0 2 4
HSP606 KRONİK HASTALIKLARIN KONTROLÜS3 0 3 4
HSP607 YETİ YİTİMİNDE HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMIS3 0 3 4
HSP608 SAĞLIK DEMOGRAFİSİNİN TEMELLERİS2 0 2 5
HSP609 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE NÜFUS ve SAĞLIKS2 0 2 4
HSP611 ERGONOMİYE GİRİŞS2 0 2 4
HSP612 ULUSLARARASI SAĞLIĞA GİRİŞS1 0 1 2
HSP613 OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE TEMEL İLKELERS1 0 1 2
HSP614 ADOLESAN SAĞLIĞI ve HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİS1 0 1 2
HSP616 SAĞLIK EKONOMİSİNİN TEMELLERİS3 0 3 6
HSP617 BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜS2 0 2 4
HSP619 HALK SAĞLIĞI ve KANSERS2 0 2 4
HSP621 SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİS1 0 1 2
HSP622 HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK ŞİDDETS3 0 3 6
HSP623 TOPLUMSAL CİNSİYET ve KADINA YÖNELİK ŞİDDETS2 0 2 4
HSP624 SAĞLIK ALANINDA PROJE YÖNETİMİNİN TEMELLERİS1 2 2 5
HSP626 YARALANMALAR, KORUNMA ve GÜVENLİ TOPLUMLAR YAKLAŞIS2 0 2 4
HSP654 ÇEVRE SAĞLIĞIS2 0 2 6
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi89
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi31
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120