Beslenme ve Diyetetik Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD705 İLERİ BESLENMEDE MİNERALLERZ2 0 2 8
BDD734 SEMİNERZ0 2 0 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 2 12
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD701 BESLENME ve İMMÜN SİSTEMS2 0 2 8
BDD703 BESLENME ve KANSERS2 0 2 8
BDD707 İLERİ BESLENMEDE KARBONHİDRATLARS2 0 2 8
BDD709 BESLENME ve GENOMİKS2 0 2 8
BDD711 NÖROLOJİK ve PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENMES2 0 2 8
BDD713 TRANSPLANTASYON HASTALARINDA BESLENME TEDAVİSİS2 1 2 8
BDD715 HASTANE MALNÜTRİSYONU ÖNLEME ve TEDAVİDE BESLENMES2 2 3 8
BDD717 BESİN ZENGİNLEŞTİRME ve TOPLUM SAĞLIĞIS2 0 2 8
BDD719 BESLENME İLİNTİLİ HASTALIKLARIN OLUŞUMUNDA MEKAN.S2 0 2 8
BDD721 BESLENME TOKSİKOLOJİSİ, TEMEL PREN. ve GÜNCEL YAK.S2 0 2 8
BDD723 BESLENME ve METABOLOMİKS2 0 2 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD706 İLERİ BESLENMEDE VİTAMİNLERZ2 0 2 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 0 2 8
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD702 BESİN ÖGESİ HORMON ETKİLEŞİMİS2 0 2 8
BDD704 İLERİ BESLENMEDE YAĞLAR ve YAĞ ASİTLERİS2 0 2 8
BDD708 İLERİ BESLENMEDE PROTEİNLER ve AMİNOASİTLERS2 0 2 8
BDD710 YETİŞKİN HASTALIKLARININ FETAL ORİJİNLERİS2 0 2 8
BDD712 DİYALİZ ve BESLENME TEDAVİSİ UYGULAMALARIS2 2 3 8
BDD714 DİYABETTE KARBONHİDRAT SAYIMI TEKNİĞİ ve UYG.S2 1 2 8
BDD716 YAŞAM SÜRECİNDE BESLENMES2 0 2 8
BDD718 İLERİ BESLENMDE FİTOKİMYASALLARS2 0 2 8
BDD720 ENERJİ DENGESİ ve VÜCUT AĞIRLIĞI REGÜLASYONUS2 0 2 8
BDD722 BESLENME ve EPİGENETİKS2 0 2 8
BDD724 İLERİ BESLENME BİYOKİMYASIS2 4 4 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 22
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD725 BESİN ZİNCİRİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKS2 0 2 8
BDD726 BESLENME DURUMUNUN GELİŞTİRİLMESİS2 0 2 8
BDD727 BESİN BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİS2 0 2 8
BDD728 BESİN DESTEKLERİ ve TOPLUM SAĞLIĞIS2 0 2 8
BDD729 BESİN ve BESLENME PLAN ve POLİTİKALARIS2 0 2 8
BDD730 ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM UYGULAMALARIS0 4 2 8
BDD731 FENİLEKETONÜRİ ve BESLENME TEDAVİSİS2 2 3 8
BDD732 EGZERSİZ YAPANLARDA ve SPORCULARDA BESLENME UYG.S2 0 2 8
BDD733 YAŞLI HASTALARDA BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARIS2 0 2 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD799 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BDD800 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IS2 2 3 8
BDD801 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIS3 2 4 10
BDD802 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIIS4 2 5 12
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi170
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi70
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240