Jeoloji Mühendisliği Programı
Ders Listesi

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM601 SEMİNERZ0 2 0 7.5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 7.5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 22.5
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM600_1 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM600_2 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBE601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİZ2 0 2 5
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM602 İLERİ TEKTONİKS2 0 2 7.5
JEM603 JEOİSTATİSTİKSEL MODELLE YÖNTEMLERİS2 2 3 7.5
JEM604 İLERİ FOTOJEOLOJİS2 2 3 7.5
JEM607 PİROKLASTİK KAYAÇLARS2 2 3 7.5
JEM609 PALEONTOLOJİK YÖNTEMLERS2 0 2 7.5
JEM610 MİKROPALEONTOLOJİ IS2 3 3 7.5
JEM611 MİKROPALEONTOLOJİ IIS2 3 3 7.5
JEM612 PALEOEKOLOJİ ve PALEONTOLOJİK ORTAMLARS3 0 3 7.5
JEM615 JEOLOJİK DEFORMASYONLARIN JEOMEKANİK İNCELENMESİ S2 2 3 7.5
JEM617 ÇEVRE MİNERALOJİSİ IS2 2 3 7.5
JEM618 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMALARI ve SORUNLARIS3 0 3 7.5
JEM621 AKTİF TEKTONİK S3 0 3 7.5
JEM622 MÜHÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE CBS UYGULAMALARIS2 2 3 7.5
JEM625 MİNERAL AYIRMA YÖNTEMLERİS2 2 3 7.5
JEM626 KİL MİNERALOJİSİ YÖNTEMLERİ S1 3 2 7.5
JEM627 X-IŞINLARI DİFRAKSİYONUS1 3 2 7.5
JEM628 İLERİ MAGMATİK PETROGRAFİ S2 2 3 7.5
JEM629 İLERİ METAMORFİK PETROGRAFİ S2 2 3 7.5
JEM630 MAGMATİK PETROLOJİS3 0 3 7.5
JEM634 KÖMÜR PETROGRAFİSİS2 2 3 7.5
JEM637 PLAKA TEKTONİĞİ İLKELERİS3 0 3 7.5
JEM638 OFİYOLİT JEOLOJİSİS3 0 3 7.5
JEM651 JEOKRONOLOJİYE GİRİŞ S2 0 2 7.5
JEM652 İZOTOPSAL JEOLOJİYE GİRİŞ S2 0 2 7.5
JEM653 İLERİ JEOKİMYAS3 0 3 7.5
JEM654 İLERİ UYGULAMALI JEOKİMYAS2 3 3 7.5
JEM655 CEVHER MİKROSKOPİSİS1 3 2 7.5
JEM656 TÜRKİYE MADEN YATAKLARIS2 3 3 7.5
JEM660 JEOELEKTRİK YÖNTEMLERS2 3 3 7.5
JEM670 ELEKTRON MİKROSKOBİSİYÖNTEMLERİ IS2 2 3 7.5
JEM673 X-IŞINLARI MİKROANALİZ I S2 2 3 7.5
JEM674 FASİYESLERLE İLGİLİ STANDART FOSİL TOPLULUKLARIS3 0 3 7.5
JEM675 İLERİ JEOİSTATİSTİKS2 3 3 7.5
JEM677 KİLLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİS3 4 4 7.5
JEM679 SİSMOLOJİYE GİRİŞS2 0 2 7.5
JEM680 UZAKTAN ALGILAMAS2 3 3 7.5
JEM683 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİS3 2 4 7.5
JEM684 ÇEVRESEL PLANLAMA ve JEOLOJİSİS3 0 3 7.5
JEM685 AGREGALARS3 0 3 7.5
JEM688 JEOLOJİK HARİTA TEKNİKLERİS2 2 3 7.5
JEM692 TOROSLARIN JEOLOJİSİ S2 2 3 7.5
JEM695 HİDROKARBON KAYNAK KAYAÇLARDA TERMAL OLGUNLAŞMA S2 2 3 7.5
JEM696 GLOBAL BASEN SINIFLAMASI ve PETROL OLUŞUMLARI S3 0 3 7.5
JEM697 PLAKA TEKTONİĞİ ve MADEN YATAKLARIS3 0 3 7.5
JEM699 KİREÇTAŞLARI MİKROFASİYES ANALİZLERİNDE İSKELET TAS2 2 3 7.5
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi72.5
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi47.5
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120