Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT733 TÜRK MİLLÎ MÜCADELE TARİHİ Z3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT701 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİS3 0 3 10
AİT703 ÇAĞDAŞ TÜRK BİLİM TARİHİS3 0 3 10
AİT705 TÜRK DIŞ POLİTİKASI IS3 0 3 10
AİT707 CUMHURİYET ÖNCESİ SİYASAL MODERNLEŞMES3 0 3 10
AİT713 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİS3 0 3 10
AİT717 YAKIN DÖNEM TARİHİNDE KAYNAKLAR ve YÖNTEMLERS3 0 3 10
AİT719 19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİS3 0 3 10
AİT721 TÜRK PARLAMENTO TARİHİS3 0 3 10
AİT723 MİLLÎ MÜCADELE ve CUMHURİYET DÖNEMİ ULUSLARARASI S3 0 3 10
AİT725 YAKIN DÖNEM TARİHİ METODOLOJİSİS3 0 3 10
AİT726 OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E GÖÇ ve NÜFUS HAREKETLERİ S3 0 3 10
AİT727 YAKIN DÖNEM TARİHİNDE TÜRKİYE ve ORTADOĞUS3 0 3 10
AİT728 YAKIN DÖNEM TARİHİNDE TÜRKİYE ve BALKANLAR S3 0 3 10
AİT729 YAKIN DÖNEM TARİHİNDE TÜRKİYE ve KAFKASYAS3 0 3 10
AİT735 OSMANLICA PALEOGRAFYAS3 0 3 10
AİT737 ÇAĞDAŞ DÜNYADA STRATEJİ ve TÜRKİYES3 0 3 10
AİT740 CUMHURİYET TAR. ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM ve TEKNİKS1 2 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT710 CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMELERZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT702 ATATÜRK'ÜN BÜYÜK NUTKU'NUN TAHLİLİS3 0 3 10
AİT704 TÜRK MODERNLEŞMESİNİN DÜŞÜNSEL ÖNCÜLERİS3 0 3 10
AİT706 TÜRK DIŞ POLİTİKASI IIS3 0 3 10
AİT708 CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASAL PARTİLER ve KURUMLARS3 0 3 10
AİT714 YAKIN DÖNEM TARİHİ BELGELER S3 0 3 10
AİT718 GÖRSEL TARİHS3 0 3 10
AİT720 20. YÜZYIL SİYASÎ TARİHİS3 0 3 10
AİT722 TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNDE ANAYASAL GELİŞMELERS3 0 3 10
AİT724 TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNDE EĞİTİM POLİTİKALARIS3 0 3 10
AİT730 YAKIN DÖNEM TARİHİNDE TÜRKİYE ve RUSYAS3 0 3 10
AİT732 OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E KÜLTÜR ve TOPLUM S3 0 3 10
AİT736 MODERN TÜRKİYE'DE KADIN ve TOPLUMSAL DEĞİŞİMS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YET700 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 3 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 3 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 3 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 3 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 3 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 3 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 3 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 3 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi170
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi70
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240