İlköğretim Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X        
BİLGİ 2 X X   X X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X      
BECERİLER 2   X   X X X X      
BECERİLER 3   X X X X X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X      
YETKİNLİK 2   X X X X X        
YETKİNLİK 3               X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2                   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3             X      
YETKİNLİK 4             X X    
YETKİNLİK 5         X X   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X      
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3       X X X X      
YETKİNLİK 4                 X X
YETKİNLİK 5           X X      
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                    
BİLGİ 2                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                    
BECERİLER 2                    
BECERİLER 3                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
YETKİNLİK 4                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3