İç Hastalıkları Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                          
BİLGİ 2                     X      
BİLGİ 3                            
BİLGİ 4                            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                        
BECERİLER 2   X         X X            
BECERİLER 3                            
BECERİLER 4                            
BECERİLER 5       X                    
BECERİLER 6                            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X                  
YETKİNLİK 2         X                  
YETKİNLİK 3                         X  
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5     X X                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                         X  
YETKİNLİK 2           X                
YETKİNLİK 3             X X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X          
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                           X
YETKİNLİK 2                   X        
YETKİNLİK 3                     X      
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                           X
YETKİNLİK 6                            
YETKİNLİK 7                       X    
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                          
BİLGİ 2   X                        
BİLGİ 3                            
BİLGİ 4       X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                            
BECERİLER 2     X                      
BECERİLER 3     X                      
BECERİLER 4       X                    
BECERİLER 5                            
BECERİLER 6       X                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X                  
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4       X                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2       X                    
YETKİNLİK 3     X       X X            
YETKİNLİK 4           X                
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X           X          
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X                      
YETKİNLİK 2                   X        
YETKİNLİK 3               X     X      
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5         X                  
YETKİNLİK 6                            
YETKİNLİK 7