Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X   X               X
BİLGİ 2 X     X         X    
BİLGİ 3                      
BİLGİ 4   X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1     X X X   X       X
BECERİLER 2     X   X   X        
BECERİLER 3   X       X          
BECERİLER 4                      
BECERİLER 5                      
BECERİLER 6   X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X X   X        
YETKİNLİK 2             X        
YETKİNLİK 3               X X    
YETKİNLİK 4   X                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X   X   X            
YETKİNLİK 2   X                  
YETKİNLİK 3               X     X
YETKİNLİK 4                     X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X     X         X
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3                 X    
YETKİNLİK 4                      
YETKİNLİK 5                      
YETKİNLİK 6                      
YETKİNLİK 7