Fizyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                  
BİLGİ 2       X              
BİLGİ 3           X   X      
BİLGİ 4     X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                    
BECERİLER 2 X     X              
BECERİLER 3         X            
BECERİLER 4           X   X      
BECERİLER 5     X                
BECERİLER 6     X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                    
YETKİNLİK 2       X              
YETKİNLİK 3     X X              
YETKİNLİK 4         X            
YETKİNLİK 5     X   X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                    
YETKİNLİK 2   X                  
YETKİNLİK 3   X X                
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X           X
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3         X           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2             X        
YETKİNLİK 3       X              
YETKİNLİK 4                 X    
YETKİNLİK 5                 X    
YETKİNLİK 6                 X    
YETKİNLİK 7             X