Pelvik Sağlık Ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1         X    
BİLGİ 2           X  
BİLGİ 3   X          
BİLGİ 4     X        
BİLGİ 5 X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X          
BECERİLER 2   X          
BECERİLER 3   X          
BECERİLER 4         X    
BECERİLER 5   X          
BECERİLER 6   X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2 X            
YETKİNLİK 3   X          
YETKİNLİK 4           X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2             X
YETKİNLİK 3             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3     X        
YETKİNLİK 4             X
YETKİNLİK 5 X            
YETKİNLİK 6       X